Avstängd stig på Repisvaara

Maj 10, 2020
Karta som visar avstängd gång- och cykelstig på Repisvaara

LKAB har under maj månad påbörjat byggnation av området ”Väster om väst” på Repisvaara i Gällivare. Gång- och cykelvägen från Himlatorget mot samhället är därmed avstängd och gående hänvisas till gångstigen utmed Dundretvägen.

Här hittar du kartan i pdf-format