Avtal klart om verksamhetslokaler i Malmberget

Oktober 28, 2016
LKAB och kommunen håller presskonferens
LKAB och kommunen håller presskonferens angående ersättning för de kommunala verksamhetslokalerna.

Gällivare kommun och LKAB har enats om ett förslag till ersättning för de kommunala verksamhetslokaler som måste avvecklas i Malmberget på grund av gruvbrytningen. LKAB ersätter kommunen ekonomiskt till en summa av totalt 2,1 miljarder kronor.

Avtalet säkrar fortsatt gruvdrift, tryggar framtidens jobb och lägger grunden för ett Gällivare som är smartare, modernare, effektivare och mer hållbart.

– Kommunen blir ersatt för de verksamhetslokaler som LKAB påverkar i Malmberget. Nu kan vi bygga ett modernare, mer intressant och attraktivt samhälle som kommer alla Gällivarebor till gagn. Det är medborgarna som är de stora vinnarna i detta, säger kommunstyrelsens ordförande Jeanette Wäppling.

– Det känns väldigt bra att vara överens. Den här överenskommelsen ger oss trygghet att genomföra samhällsomvandlingen och fortsätta bryta och förädla järnmalmen som är grunden för orterna i Malmfälten, säger Stefan Hämäläinen, direktör för samhällsomvandlingarna på LKAB.

Avtalet gäller lokaler som kommunen både äger och hyr. I samarbetsavtalet från 2012 åtog sig LKAB att uppföra ersättningsbyggnader och överlämna dem till kommunen, men nu har vi i stället enats om en ekonomisk ersättning.

– Den här lösningen förenklar processen att uppföra nya lokaler. Kommunen står närmare brukarna och får större frihet att utforma lokalerna utifrån deras behov, säger kommunstyrelsen andre vice ordförande Henrik Ölvebo.

Den totala ersättningssumman är 2,1 miljarder kronor för de verksamhetslokaler som berörs. Därutöver har en opartisk medlare fått i uppdrag att ge förslag på tolkning av samarbetsavtalet för de merkostnader som uppstår i samband med avvecklingen samt ersättning för ishallen.

– Vi har låtit oberoende fastighetsvärderare bedöma värdet på lokalerna, vilket har legat till grund för ersättningen. I och med att kommunen tar byggansvaret minskar LKAB:s framtida kostnader för projektledning och ersättningen har därför kunnat justeras upp, säger Stefan Hämäläinen, direktör för samhällsomvandlingarna på LKAB.

Det har varit många år av visionsarbete, utredningar, planering och diskussioner. Nu är det dags att sätta spaden i backen på allvar.

– Byggkranarna kommer att finnas i vår närvaro under en lång tid, flera bostadsprojekt är redan igång. Nu tar vi nästa steg och fortsätter med nya offentliga verksamhetslokaler, säger kommunstyrelsens förste vice ordförande Lars Alriksson.

Avtalet har godkänts av LKAB:s styrelse och kommunstyrelsen i Gällivare har beslutat föreslå kommunfullmäktige att godkänna avtalet. En förutsättning för att avtalet träder i kraft är att det godkänns av Gällivare kommunfullmäktige. Nästa sammanträde är den 7 november.

Opartisk medlare är Sten Heckscher, bland annat tidigare ordförande i Högsta förvaltningsrätten.

Kontaktperson: Anders Lindberg, tel: +46 980 783 55. E-post: anders.lindberg@lkab.com