Avvecklade avvecklingar

November 30, 2017
Grävmaskin river gamla huskroppar
Det gamla järnvägsstationsområdet avvecklades under 2017. Hela 98,6 procent av rivningsmaterialet har återvunnits.

Avvecklingarna för 2017 är avslutade och därmed är stadsbilden förändrad. Kvarteret Ullspiran är avvecklat, likaså bostadshusen på Lingonstigen och det gamla järnvägsstationsområdet. Därtill har gamla konsum, Silfwerbrands och LKAB:s annex rivits.

– Under sommaren tog avvecklingsarbetet ordentlig fart. Å ena sidan är det ledsamt när det gamla försvinner men å andra sidan är det ett nödvändigt ont. Jag tycker det är viktigt att vi har en stor respekt och förståelse för de känslor som är förknippade med avvecklingarna. Däremot måste vi våga tänka nytt och se på framtiden med tillförsikt, säger Mari Kuokkanen, projektledare med ansvar för rivningsarbetena på LKAB.

Avvecklingsarbetena inleddes under våren 2017 och nu, mindre än ett år senare, är förändringarna påtagliga. Det handlar om utveckling och avveckling, husflyttar och nybyggnationer. Alltsammans en förutsättning för fortsatt gruvbrytning.
– Under senhösten la vi in en högre växel och avvecklade den gamla konsumbyggnaden och Silfwerbrands. Husen avvecklades i den här rivningsomgången eftersom de var i så pass dåligt skick. De låg alltså inte inom de naturliga avvecklingsområdet, säger Kent Nilsson Sarri, byggledare vid LKAB:s samhällsomvandlingsenhet.
I fallet Silfwerbrands kunde rivningsprojektet överlämna en särskilt glädjande överraskning till familjen Silfwerbrand.
– Den karaktäristiska neonskylten som hängde ovanför ingången till byggnaden, som en gång i tiden fungerade som butik, monterades ner och överlämnades som gåva till familjen. Det kändes roligt och betydelsefullt att få möjlighet att göra det, säger Mari Kuokkanen.

Nu, när rivningsarbetena är avslutade, kan projektet konstatera att hela 98,6 procent av rivningsmaterialet återvunnits. Det är en mist sagt imponerande siffra som andas hållbarhet.
– Ambitionen har hela tiden varit att tillvarata så mycket som möjligt av rivningsmaterialet. Inredning, vitvaror, fönster och dörrar har i många fall fått nya ägare. Rivningsmaterialet har också använts för att fylla gabioner och husgrunder. De material som kunnat bidra till energiförsörjning har flisats och transporteras till Tekniska Verkens anläggning, säger Mari Kuokkanen.

Den imponerande återvinningsgraden – 98,6 procent – är facit på vad som är möjligt genom ett övergripande hållbarhetstänk och genom ett nära samarbete.
– Vi har verkligen jobbat mot ett gemensamt mål med en gemensam syn och arbetssätt. Alla har arbetat mot noll olycksfall, noll kvalitetsbrister och mot en hög återvinningsgrad. Det har varit ett riktigt lagarbete och så roligt att få vara en del av, säger Kent Nilsson Sarri.

Byggnader som avvecklats 2017

Återställning av marken sker på samtliga avvecklingsområden efter avslutat rivningsarbete.