Avveckling en del av samhällsomvandlingen – så påverkas gamla centrum

Juli 7, 2022
Byggnader som ska rivas, de står innanför ett stängsel.
Hotellet Kebne är en av byggnaderna som avvecklas under sommaren. I nya centrum har Scandic Kiruna öppnat och Elite hotels of Sweden står klar om några år.

Samhällsomvandlingen märks av allteftersom i gamla centrum och verksamheterna flyttar över i etapper. Hotellen Kebne, Kaisa och Vinterpalatset ska avvecklas närmast och fem SJ-byggnader flyttas.

Området runt de tre hotellen är instängslat och under sommaren påbörjas den invändiga rivningen, och under hösten den utvändiga.

Mari Kuokkanen Foto Rebecca Lundh beskuren.jpg

Ur ett hållbarhetsperspektiv ska så mycket som möjligt tas tillvara, säger Mari Kuokkanen, projektledare på LKAB. 

Från avvecklingsområdet kommer fem kulturbyggnader med tillhörande komplementbyggnader att flyttas till Lokstallet.

– Området blir då ett av Sveriges större, mest välbevarade område med gamla SJ-byggnader, säger Kuokkanen.

Efter avvecklingen gestaltas området där hotellen har stått till en Gruvstadspark där biologisk mångfald är i fokus.
– Hållbarhetsfrågan är genomgående i projekten. Bland annat har inventarier från Vinterpalatset, Hotell Kebne och Kaisa varit till försäljning till förmån för Kirunas barn- och ungdomsidrott av entreprenören LTH Traktor, säger Mari Kuokkanen.

– Det är hårda krav på återvinning. Ser man till gamla stadshuset var det en återvinningsgrad på över 98 procent, så det är inte mycket som hamnar på deponi, det mesta återvinns eller återbrukas, säger Kent Nilsson Sarri, byggledare.

Ytterligare en utmaning är att vatten och avlopp, fjärrvärme, el och fiber inte är uppbyggda runt kvarter.
– Det krävs mycket samordning för att få till drifturtagningar och omledningar för att lyckas avveckla områden. Men också bibehålla samhällsfunktioner för de närboende, sen har vi en kort period med barmark i Kiruna som inte underlättar utförandet, säger Mari Kuokkanen.

Andra byggnader som enligt plan ska avvecklas längre fram är Centrumhuset 2023, Snusdosan och Spottkoppen 2023 samt Folkets Hus och Ferrum 2025.