Avveckling- och utvecklingsstart 2018

April 25, 2018
I juni startar rivningsarbetena i Gruvstadsparken 1-området. Dessförinnan ska ett antal byggnader avvecklas på jägarskoleområdet, innan markarbetena inleds. Foto: Fredric Alm

Nu inleder LKAB avveckling- och utvecklingsarbetet på jägarskoleområdet. Initialt kommer åtta byggnader, två betongkassuner, en gammal oljecistern och betongplatta att avvecklas – innan marken kan förberedas för sina nya hyresgäster. – Under vecka 16 körde vi igång med rivningsarbetena, säger Mari Kuokkanen, projektledare på LKAB med ansvar för avvecklingarna på området.

Detaljplanen för jägarskoleområdet medger upp till 450 nya bostäder och området utvecklas etappvis. Sammantaget handlar det om cirka 20 hektar byggbar mark som ska förberedas för sina nya hyresgäster. Markarbetena inleds i början av sommaren 2018 och de första bostäderna beräknas stå inflyttningsklara från och med 2020.
– Det är ett omfattande utvecklingsprojekt och det är såklart jätteroligt, att få vara med på den här resan och se det nya Kiruna växa fram, säger Tjabba Nordanfjäll, senior projektledare på LKAB med ansvar för utvecklingen av jägarskoleområdet.

I slutet av april inleds alltså rivningsarbetet på området. En del byggnader behöver nämligen avvecklas innan utvecklingen tar vid eftersom området till viss del utgörs av ett gammalt regemente. Således måste marken anpassas för att fungera som ett bostadsområde. Det innebär till exempel att en gammal oljecistern behöver rivas och en del funktioner flyttas, så som sandförrådet som i dagsläget står olägligt till.
– Avvecklingsarbetet kommer att koncentreras till området och i största möjliga mån kommer vi att återvinna och återbruka allt rivningsmaterial, säger Mari Kuokkanen.
Betongen ska krossa och användas som fyllnadsmassor och trämaterialet flisas och användas som energi.
– Vid avvecklingarna av gård 2, 4, 6 och 8 på Bromsgatan hade vi en återvinningsgrad på hela 96 respektive 98 procent. Det är imponerande att vi tillsammans med leverantören lyckats genomföra en så pass hållbar avveckling. Vi ska givetvis försöka komma upp i liknande siffror framledes, säger Kent Nilsson Sarri, byggledare på LKAB med ansvar för rivningsprojektet. På jägarskoleområdet råder full aktivitet från och med april och framåt.
– Under sommaren är det verkstad som råder! Inom loppet av några år kommer ett hundratal nya bostäder stå inflyttningsklara, säger Tjabba Nordanfjäll.
Med tanke på antalet bostäder som ska byggas – under en relativt kort tidsperiod – kommer utveckling- och avvecklingsarbetet skruvas upp. Det innebär också att rivningar av bostäder i gruvans påverkansområde kommer att intensifieras.
– I juni startar vi rivningsarbetet på Bolagsområdet, det vill säga; inom Gruvstadsparken 1-området, säger Kent Nilsson Sarri.

Under 2018 kommer ett antal bostäder att avvecklas – samtidigt som nya bostäder byggs.
– Vi kommer att avveckla Förmansklubben, bläckhornshusen B48, 49 och 50. Därtill kommer fyra trähus att rivas liksom hela Gruvfogdegatan 1–7, säger Mari Kuokkanen.
Dessutom kommer ett antal komplementbyggnader att avvecklas.
– Samtidigt som vi avvecklar byggnader utvecklar vi på sätt och vis områden eftersom vi skapar parkområden på platsen, säger Mari Kuokkanen. Avvecklingsområdena kommer alltså övergå till parkområden som kan nyttjas tills dess att området ingår i LKAB:s industriområde. Marken omvandlas således till ett parkområde, med grillplatser, belysning, parkbänkar och lekplatser.
– Under sommaren kommer vi även att göra ett utegym i Gruvstadsparken. Det är något som många efterfrågat och därför känns det extra roligt att kunna uppfylla den önskan. En annan viktig aspekt är att utegymmet är flyttbart. Med andra ord är gymmet en hållbar parklösning, säger Mari Kuokkanen. 

Det här ska avvecklas under 2018:

Jägarskoleområdet:

Gruvstadsparken 1-området: