Avvecklingarna i Gruvstadsparken fortsätter

Juni 5, 2018
Under måndagen den 4 juni har ett stort område inhägnats inför den stundande rivningen. Ett flertal byggnader inom det så kallade Gruvstadsparken 1-området ska avvecklas under året.

Nu inleder LKAB avvecklingsarbetet på Bolagsområdet, i det så kallade Gruvstadsparken 1-området. Sju byggnader, Förmansklubben och Gruvfogdegatan 1–7 kommer att avvecklas. Därtill kommer och ett antal komplementbyggnader rivas.– Från och med måndagen den 4 juni kommer hela området att inhägnas. Det är ett stort avvecklingsområde och förändringarna kommer vara påtagliga, säger Mari Kuokkanen, projektledare på LKAB med ansvar för avvecklingarna på området.

Under året trappas avveckling- och utvecklingsarbetet upp. Det handlar om rivning, nybyggnation och om anläggandet av parkområden, så kallade gruvstadsparker.
– För många människor är avvecklingsarbetet i gruvans påverkansområde förknippat med starten på något nytt. Samtidigt som vi avvecklar så utvecklar vi. Det är spännande och häftigt att få vara med på den här resan men samtidigt är det viktigt att ha förståelse för att väldigt många känner ett visst vemod inför avvecklingsarbetet. Därför är det viktigt att genomföra rivningarna med respekt för dåtiden och med hänsyn till den historia och kultur som omger områdena, säger Mari Kuokkanen.

Under 2018 kommer ett antal bostäder att avvecklas på Bolagsområdet – som är en del av Gruvstadsparken 1-området.
– Vi kommer att avveckla Förmansklubben, bläckhornshusen B48, 49 och 50. Därtill kommer fyra trähus att rivas liksom hela Gruvfogdegatan 1–7, säger Kent Nilsson Sarri, byggledare med ansvar för avvecklingsarbetena på området.
Från och med den 4 juni kommer alltså aktiviteten på området skruvas upp. Det handlar primärt om så kallad selektiv rivning, det vill säga; rivning av bland annat inredning, fönster och dörrar. Närliggande vägar, till exempel Hjalmar Lundbohmsvägen, kan fortsätta att nyttjas – precis som tidigare.
– Samtidigt som vi avvecklar byggnader utvecklar vi på sätt och vis områden eftersom vi skapar parkområden på platsen. Avvecklingsområden övergår alltså till parkområden som kan nyttjas tills dess att området ingår i LKAB:s industriområde. Vi hoppas kunna öppna delar av parken för allmänheten i juli 2019, efter avslutat avvecklingsarbete, säger Mari Kuokkanen.
Marken omvandlas således till ett parkområde, med grillplatser, belysning, parkbänkar och lekplatser.
– Under sommaren kommer vi även att göra ett utegym i Gruvstadsparken. Det är något som många efterfrågat och därför känns det extra roligt att kunna uppfylla den önskan. En annan viktig aspekt är att utegymmet är flyttbart. Med andra ord är gymmet en hållbar parklösning, säger Mari Kuokkanen.
– Vid avvecklingarna av gård 2, 4, 6 och 8 på Bromsgatan hade vi en återvinningsgrad på hela 96 respektive 98 procent. Det är imponerande att vi tillsammans med leverantören lyckats genomföra en så pass hållbar avveckling. Vi ska givetvis försöka komma upp i liknande siffror framledes, säger Kent Nilsson Sarri.

Det här ska avvecklas i Gruvstadsparken 1-området: