Avvecklingarna tar fart

September 6, 2017
Rivning av det gamla järnvägsstationsområdet
Rivningen av det gamla järnvägsstationsområdet är snart avslutat.

Under några ynka månader har Kirunas stadsbild förändrats – med råge. Kvarteret Ullspiran är avvecklat, likaså bostadshusen på Lingonstigen och inom kort är det gamla järnvägsstationsområdet borta. Därtill har klocktornet monterats ned i väntan på att byggas upp igen, i Kirunas nya stadskärna.

– Under sommaren har avvecklingsarbetet tagit ordentlig fart. Det är såklart med blandade känslor många möter avvecklingarna. Å ena sidan är det ledsamt när det gamla försvinner men å andra sidan är det ett nödvändigt ont. Jag tycker att det är viktigt att vi har en stor respekt och förståelse för de känslor som är förknippade med avvecklingarna men samtidigt måste vi våga tänka nytt och se på framtiden med tillförsikt, säger Mari Kuokkanen, projektledare med ansvar för rivningsarbetena på LKAB.

Avvecklingsarbetena inleddes under våren 2017 och nu, omkring ett halvår senare, är förändringarna påtagliga. Det handlar om utveckling och avveckling, husflyttar och nybyggnationer. Alltsammans en förutsättning för fortsatt gruvbrytning.
– De tio radhusen på Lingonstigen och kvarteret Ullspirans gård 6 och 8 har avvecklats under sommaren. Därtill har 45 garage flyttats från Ullspiran till jägarskoleområdet, säger Kent Nilsson Sarri, byggledare vid LKAB:s samhällsomvandlingsenhet.

På kvarteret Ullspiran återstår återställning av marken och inte minst krossning av huskropparna inför det stundande gabionbygget.
– Precis som vid avvecklingen av gård 2 och 4 används rivningsmaterialet för att fylla gabionerna på området, säger Kent Nilsson Sarri.
Gabionlandskapet – en slags stålburar fyllda med kultur och minnen från området – utökas därmed med ett antal gabioner, på platsen där gård 6 och 8 en gång stått. Det dröjer emellertid till och med senhösten innan parken öppnar för allmänheten.
– Ambitionen är att tillvarata så mycket som möjligt av rivningsmaterialet. Inredningen, vitvaror, fönster och dörrar har i många fall fått nya ägare. Rivningsmaterialet används också för att fylla husgrunder och det material som kan bidra till energiförsörjningen flisas och transporteras till Tekniska Verkens anläggning, säger Mari Kuokkanen.

Rivningssarbetena pågår på ett flertal platser och löper parallellt under året. Det ställer krav på ett nära samarbete med rivningsentreprenören och inte minst på samordning med flyttprojektet, som nyttjar transportvägen genom det gamla järnvägsstationsområdet.
– En värdefull erfarenhet är det nära samarbetet vi etablerat med angränsande projekt och våra leverantörer. Vi har verkligen jobbat mot ett gemensamt mål – med en gemensam syn och arbetssätt. Vi har skapat ett vi och inte ett ”vi och dem”, säger Kent Nilsson Sarri.

Under hösten går rivningsarbetena in i slutskedet – för den här gången. Nu återstår endast rivningen av LKAB:s annex, den gamla konsumbyggnaden (Tusen toner) och Silfwerbrands. Gamla konsum och den anrika butikslokalen Silfwerbrands avvecklas på grund av husens skick och på platsen skapas grönområden.
– Rivningarna på järnvägsstationsområdet är snart klart, endast stationshuset och Järnvägshotellet återstår, säger Mari Kuokkanen.

Josefine Ejemalm

Avvecklingar 2017

Återställning av marken sker på samtliga avvecklingsområden efter avslutat rivningsarbete.