Avvecklingen i gamla centrum nära

Juni 10, 2022
Husfasad på hotell Kebne i Kiruna
Hotellet Kebne är en av byggnaderna som avvecklas under sommaren. I nya centrum har Scandic Kiruna öppnat och Elite hotels of Sweden står klar om några år. Foto: Ulrika Huhtaniska.

2023 ska stora delar av nuvarande Kiruna centrum ha flyttat till över till den nya centrumkärnan. Flera verksamheter kommer att finnas kvar fram till dess, men i planen ingår även att byggnader avvecklas.

Först ut i avvecklingen av tidigare centrum är området där de tidigare hotellen Vinterpalatset, Kebne och Kaisa samt ett antal SJ-byggnader, flerbostadshus och villor står. Under maj påbörjades arbetet med att stängsla in området och arbetet med att avveckla påbörjas därefter.

– Ur ett hållbarhetsperspektiv ska så mycket som möjligt tas tillvara, säger Mari Kuokkanen, projektledare på LKAB.

Gruvstadspark planeras

Hotell Kaisa Kiruna.jpg

Från avvecklingsområdet kommer fem kulturbyggnader med tillhörande komplementbyggnader att flyttas till Lokstallet (Zettervallsvägen och Norra Stallvägen).
– Området blir då ett av Sveriges större, mest välbevarade område med gamla SJ-byggnader, säger Mari Kuokkanen.


Hotellet Kaisa avvecklas också under sommaren 2022.

Efter avvecklingen gestaltas området där hotellen har stått till en Gruvstadspark där biologisk mångfald är i fokus.
– Hållbarhetsfrågan är genomgående i projekten. Bland annat har inventarier från Vinterpalatset, Hotell Kebne och Kaisa varit till försäljning till förmån för Kirunas barn- och ungdomsidrott av entreprenören LTH Traktor.
– Det är hårda krav på återvinning. Ser man till gamla stadshuset var det en återvinningsgrad på över 98 procent, så det är inte mycket som hamnar på deponi, det mesta återvinns eller återbrukas, säger Kent Nilsson Sarri, byggledare.

Samordning krävs

Vinterpalatset Kiruna.jpg

Ytterligare en utmaning är att vatten och avlopp, fjärrvärme, el och fiber inte är uppbyggda runt kvarter.
– Det krävs mycket samordning för att få till drifturtagningar och omledningar för att lyckas avveckla områden. Men också bibehålla samhällsfunktioner för de närboende, sen har vi en kort period med barmark i Kiruna som inte underlättar utförandet, säger Mari Kuokkanen.
Hotell Vinterpalatset har varit både öppet för den stora allmänheten och Bolagshotell åt LKAB de senaste åren.