Avvecklingsarbetet går fort fram

Oktober 1, 2018
Rivning Etapp 2
Rivningen av Gruvfogdegatan 1- 7 pågår fortfarande. Foto: Fredric Alm

Under sommaren har avvecklingsarbetet inom gruvans påverkansområde lagt i en ännu högre växel. Hela åtta byggnader har rivits och förändringarna är påtagliga.

– Avvecklingen av Gruvfogdegatan 1–7 pågår fortfarande. Det handlar om 89 lägenheter i fyra flerfamiljshus, säger Mari Kuokkanen, projektledare på LKAB med ansvar för avveckling- och utvecklingsarbetet inom gruvstadsparksområdet.
Under våren fortsatte avvecklingsarbetet på Bolagsområdet, som är det första området som påverkas av LKAB:s gruvbrytning. Bolagsområdet ingår i Gruvstadsparken 1-området vilket innebär att platsen successivt omvandlas till ett parkområde, som kan nyttjas en tid efter avvecklingen.
– Grunden för hela utformningen av Gruvstadsparken handlar om att skapa attraktivitet, trivsel och om att skapa förutsättningar för människor att fortsättningsvis nyttja avvecklingsområden, säger Mari Kuokkanen.

Redan 2015 avvecklades de första flerfamiljshusen på Bolagsområdet, då revs Bromsgatans gård 2 och 4. Under 2017 följde avvecklingarna av bland annat Bromsgatan 6 och 8. Dessutom flyttades ett antal byggnader till LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara.
– Det är klart att områdesförändringarna är påtagliga och många känner säkert ett visst vemod när man besöker platsen. Det har jag full förståelse för. Samtidigt är avvecklingsarbetet inte bara slutet på något, det är också starten på något nytt för när vi river så bygger vi också nytt, säger Mari Kuokkanen.

Under sommaren har Förmansklubben, tegelbläckhornen B48, B49 och B50 rivits liksom fyra trähus – byggnaderna B10, B22, B23 och B246.
– Arbetet har gått riktigt bra och vi ligger till och med lite före tidplan. När de sista byggnaderna rivits kommer betongen krossas och allt trämaterial flisas. Därefter anlägger vi parkområdet. Med andra ord återstår en hel del arbete efter att husen avvecklats, säger Mari Kuokkanen.
Det handlar om cirka 11 000 ton betong som ska krossas och om 750 ton trä som ska flisas.

Förhoppningen är att återvinningsgraden ska uppgå till liknande siffror som vid tidigare rivningar, omkring 98 procent, och att så mycket som möjligt ska återanvändas.
– Det är fantastiskt att så mycket kunnat återvinnas. Precis som sist kommer trämaterialet flisas och användas som energi och betongen krossas för att nyttjas som fyllnadsmassor. Dessutom har vår rivningsentreprenör LTH Traktor AB haft en framgångsrik försäljning av inventarier, vitvaror, fönster, dörrar och liknande från Gruvfogdegatan, säger Mari Kuokkanen.

Under sommaren 2019 ska området vara omvandlat till parkområden. 2019 blir på sätt och vis slutet för Bolagsområdet eftersom de sista rivningarna ska genomföras under året.
– Då ska Bolagshotellet och det gamla stadshuset rivas. Dessutom kommer en del komplementbyggnader, till exempel stadshusannexet att avvecklas, säger Mari Kuokkanen.

Byggnader som rivits under sommaren:

Avvecklingen av Gruvfogdegatan 1–7 pågår fortfarande.