Bostadsbeståndet i Kiruna ökar

December 20, 2022
Bild på Luossavaaraområdet. Nybyggnationer till höger i bild. Flyttade kulturbyggnader till vänster.  I bakgrunden syns fjäll.
Nya bostadsområdet vid Luossavaara där nyproduktion blandats med flyttade kulturbyggnader.

Även om flera bostadsområden i Kiruna avvecklats har stadens bostadsbestånd ökat. Sedan samhällsomvandlingen tog fart på riktigt 2012 har det tillkommit 966 bostäder i Kiruna, under samma tid har 730 avvecklats. Under 2023 släpper LKAB dessutom ytterligare 547 bostäder.

– Det är viktigt för oss att utveckling går före avveckling och därför försöker vi alltid ligga på plus gällande antal bostäder. Något vi lyckats med tillsammans med Kiruna kommun och andra aktörer, säger Linus Niva avdelningschef på samhällsomvandlingsenheten i Kiruna.

Samtidigt som bostadsbeståndet ökat råder ändå en bostadsbrist i Kiruna, ett problem för både privatpersoner som söker boende och för arbetsgivare som vill rekryterna ny personal. Det försvårar även nyrekryteringar för LKAB.
– Det är viktigt att vi fortsätter hålla en hög takt i bostadsbyggandet och vi har kapacitet för att kunna bygga ännu mer. Nu gäller det att infrastrukturen och processen kring tillgång till mark hänger med. Där är tjänstemännen på kommunen våra viktigaste samarbetspartners, säger Linus.