Byggrusch och milstolpar under 2018

December 19, 2018

Samhällsomvandlingarna har de senaste fyra åren blivit betydligt mer påtagliga i både Malmberget och Kiruna. Byggnader har flyttats, hus avvecklats, nya bostäder har byggts, nya vägar är anlagda och LKAB har haft möjlighet att expandera gruvbrytningen. Här är några milstolpar som nåtts under året.

1. Nya bostäder på Jägarskolan
Markarbeten på området Jägarskolan inleddes under sommaren och redan under 2019 ska marken vara grundlagd för bostadsbyggande. En första inflyttning till området sker från 2020.

2. LKAB överlämnar nytt stadshus
Som ett led i flytten av Kiruna har LKAB finansierat ett nytt stadshus, Kristallen, till Kiruna kommun. Den formella överlämningen av byggnaden ägde rum i augusti 2018.

3. Markarbete på Luossavaara
Luossavaaraområdet består av totalt tre etapper. I den första etappen återställs och förbereds de flyttade kulturbyggnaderna. Under 2018 påbörjade LKAB markarbeten i andra och tredje etappen för att förbereda för bostäder. Riksbyggen ska bygga 47 bostadsrätter och Lindbäcks Bygg ska bygga 38 hyresrätter åt LKAB Fastigheter.

4. Första hyresgästerna signeras till nya centrum
De första verksamheterna att teckna hyresavtal i Kirunas nya centrum är Sparbanken Nord och hotellkedjan Scandic. LKAB ersätter verksamheter som ska flytta med nya lokaler, resultatbortfall, omlokaliseringskostnader och eventuell hyrestrappning.

5. Vägbygge fortsätter
LKAB finansierar bygget av en ny sträckning för väg E10 förbi Kiruna. Bygget har intensifierats under 2018 och första etappen som ska anslutas till Kurravaaravägen beräknas vara klart senare delen av 2019. Totalt blir den nya sträckningen sju kilometer lång.

6. Sanering Ala Lombolo
Under sommaren 2018 genomfördes ett pilotförsök i den norra delen av sjön Ala Lombolo för att öka kunskapen om den teknik som kan användas för att sanera sjön.

7. Avveckling på bolagsområdet
De stora områdesförändringarna på Bolagsområdet har fortsatt under året. Tre tegelbläckhornshus, LKAB:s Förmansklubb ritad av Gustaf Wickman, fyra trähus och de 50-talstypiska betongbyggnaderna på Gruvfogdegatan, ritade av Folke Hederus, har avvecklats under året. Den totala rivningsentreprenaden av området avslutas till sommaren 2019.

8. 40 hyresrätter klara i Koskullskulle
På Genvägen i Kos­kullskulle har 40 nya lägenhet­er byggts. De
fem husen är ersättningsbostäder åt LKAB Fastigheter för en del av de bostäder som påverkas av gruvbrytningen i Malm­berget. Hyresgästerna flyttade in i augusti 2018.

9. Grönt ljus för inflytt på Solbacken
Stora delar av de kulturbyggnader som flyttades under 2017 stod inflyttningsklara under hösten 2018. För de resterande fem kulturbyggnaderna, som var planerade att flyttas under 2018 har flytten senarelagts då bostäderna fortfarande behöver användas där de står idag.

10. Avveckling i Malmberget
Cirka 40 enfamiljshus på bland annat Murgatan och Svangränd som är belägna på östra sidan om Kaptensgropen på området Kilen i Malmberget avvecklas under senhösten.

11. Ny lokal för LKAB Fastigheter
LKAB Fastigheters lokal, i den gamla brandstationen i Malmberget, avvecklas till förmån för fortsatt gruvbrytning. Ny lokal är Svensk Caters före detta lokal som ligger längs Malmbergsleden.

12. Byggboom på Repisvaara
Det byggs över tusen nya bostäder i det nya området på Repisvaara av både LKAB och privata fastighetsägare. Området är indelat i tre etapper, Repisvaara norra, södra och mitten. LKAB har under året byggt över hundra ersättningsvillor samtidigt som det byggs både bostadsrätter och hyresrätter i olika husmodeller.

13. Ny tunnel till Repisvaara
Ny tunnel som delvis finansieras av LKAB byggs av Gällivare kommun under E45 vid korsningen mot Repisvaara och Dundret för att öka trafiksäkerheten.

14. 102 bostäder på Forsbacken
På området Forsbacken blev två punkthus med ersättningslägenheter till LKAB Fastigheter inflyttningsklara under hösten och resterande två punkthus blir inflyttningsklara under vintern 2019, totalt 62 lägenheter. Även 40 ersättningsbostäder till TOP Bostäder blir inflyttningsklara under början av 2019 på Forsbacken.

15. Lägenheter i centrala Gällivare
LKAB och TOP Bostäder har byggt 22 lägenheter på Strömgatan 12 i centrala Gällivare. De 22 nya lägenheterna är en del av ersättningen för de bostäder hos TOP Bostäder som påverkas av gruvbrytningen i Malmberget. Inflyttning skedde från 1 mars 2018.