Byggstart för Europaväg 10

Oktober 30, 2017
Grävmaskin och tre människor
Helena Eriksson, regiondirektör Trafikverket, Mikael Westerlund, LKAB Samhällsomvandling och Stefan Sydberg, 2:e vice kommunstyrelseordförande, Kiruna kommun medverkade vid det symboliska skoptaget.

Måndagen den 30 oktober togs ett gemensamt första skoptag i samband med byggstart av ny Europaväg 10. Medverkande var LKAB, Trafikverket och Kiruna kommun. Den första etappen av två är fem kilometer lång och sträcker sig mellan Karhuniemi och Kurravaaravägen.

– Vägen är viktig för Kiruna, regionen och för hela Sverige, sa Helena Eriksson, regiondirektör Trafikverket.

Den nya sträckningen av E10 kommer att gå norr om Kiruna tätort från Tuolluvaara till lokstallsområdet vid Loussavaaras fot. Den nya vägen ska passa in i omgivningen så långt det är möjligt genom att till exempel broar får träräcken med fjällmotiv och effektbelysning. Vägen kommer att ha 10 passager för gång, cykel och friluftsliv för att det ska vara möjligt att passera enkelt och säkert

– Genom byggandet av den nya E10 kommer LKAB:s behov av mark för fortsatt gruvdrift att tryggas samtidigt som både befintlig stad och Kirunas nya centrum kommer att få nya viktiga väganslutningar, säger Mikael Westerlund, LKAB samhällsomvandling.

Trafikverket håller för närvarande på att lägga om skidspåren vid Matojärvi så att de ska fungera under och efter byggtiden. På ett ställe måste skidorna tas av när man passerar vägbygget. Nästa vinter tillkommer ett nytt fem kilometer långt spår på denna säsongs lösning.

Den andra etappen av E10 börjar byggas 2019 och hela nya vägen ska öppnas för trafik hösten 2020.