Byggstart på Jägarskoleområdet

Mars 31, 2021

KIRUNA. Jägarområdet fortsätter att växa och ta form. I april inleds markarbeten och förberedelser för flera nya villor på området. Under 2022 ska de första husen stå inflyttningsklara.

– I den första etappen bygger vi ersättningsvillor för sakägare som påverkas av samhällsomvandlingen, säger Birgitta Theander, projektledare vid LKAB:s samhällsomvandling i Kiruna.

Den byggbara marken på Jägarområdet uppgår till omkring 20 hektar och innehåller planer på flera nya boendelösningar. Det är däremot ersättningsvillor för dem som påverkas av samhällsomvandlingen och måste flytta som tar allra störst plats på området.
– Infrastrukturen är redan klar men vi behöver genomföra markterrasseringsarbeten innan husen kan byggas. Det innebär bland annat att marknivåerna jämnas ut, säger Birgitta Theander.

Området är uppdelat i tre olika byggetapper som följer den övergripande flytt- och köpplanen för samhällsomvandlingen. Och i det avseendet går flytt alltid före avveckling vilket innebär att nya boendelösningar ska finnas på plats i god tid innan de som påverkas av samhällsomvandlingen behöver flytta. Det innebär att nybyggnation och inflyttningen till området sker löpande, under flera år framåt.
– Den första etappen innehåller ett 20-tal byggnader. Det handlar om mindre lägenhetshus och några parhus men den största delen utgörs av villor, säger Birgitta Theander och fortsätter:
– Nästa år kommer den första sakägaren kunna flytta in i sitt nya hus. Det känns väldigt spännande att få vara en del av den här resan – när nya bostadsområden växer fram och tar form.

Från och med april skruvas aktiviteten på området upp ytterligare. Utöver nivåjämningarna av marken ska två nya vägar anläggas och kvarteren förberedas för sina nya ägare. Det handlar om anläggande av cirka 30 tomtplaceringar men allt görs inte på en och samma gång. Den 20 hektar stora marken ska i slutändan inrymma ett 100-tal nya villor, lägenhetshus och parhus.
– En stor del av husbyggena sker direkt på plats. I den här byggomgången markterrasseras 13 kvarter och på sex av kvarteren påbörjas husbyggena, säger Birgitta Theander.

Fakta: Nybyggnationer Jägarskoleområdet
• 20 hektar stort område • Byggstart hösten 2021 • Nybyggnationer sker i flera etapper • Etapp 1: omkring 20 villor • 30 tomtplaceringar i etapp 1 • 13 kvarter i den första etappen• Inflyttning från och med 2022