De flesta väljer ett nytt hus

December 4, 2017
Familj med mamma, pappa och dotter framför hus
LKAB har hunnit göra affär med 93 villaägare i Malmberget, tre fjärdedelar har valt nya hus. Johan och Jessica Kristensen med dottern Jenna var först med att flytta in på Repisvaara i Gällivare.

Sedan våren 2016 ersätter LKAB villaägare och ägare av hyreshus med nytt hus eller pengar om de berörs av gruvbrytningen. Hittills har cirka tre fjärdedelar av villaägarna i Malmberget som sålt till LKAB valt nya hus. I Kiruna har ingen hunnit få erbjudandet då de flesta villor berörs om några år.

– Sedan principen nytt hus eller pengar infördes har omkring 80 procent av alla vi hunnit göra affär med valt nya hus, säger Lis-Marie Dagbro, ansvarig för fastighetsköp på LKAB i Malmberget.

hus

De första familjerna som valt nya hus flyttade in på Repisvaara i april i år. Under tidsspannet 2016 till 2035 berörs fler villor i Malmberget än i Kiruna, 424 stycken i förhållande till 175 stycken.

Under samma tidsperiod berörs 895 bostadsrätter i Kiruna i förhållande till 395 bostadsrätter i Malmberget.

– I Kiruna har vi inte gjort affär med en enda villaägare efter att den här kompensationsmodellen började gälla, så det finns ingen som haft chans att välja en ny villa. Däremot har vi köpt ett trettiotal hyreshus och två hotellfastigheter, och då har fastighetsägarna valt pengar, säger Linus Niva, ansvarig för fastighetsköp på LKAB i Kiruna.

– Vi betalar ut miljonbelopp till fastighetsägarna och vill främja bostadsbyggandet på båda orter så att pengarna kan återinvesteras i Malmfälten. Vi har sålt mark till Riksbyggen så att de kan börja bygga nya bostadsrätter. Ett annat exempel är att Skanska har byggt bostadsrätter, säger Linus Niva.

Fokus är att köpa och ersätta fastigheterna som ligger närmast gruvan först. I Malmberget är det främst villor medan det i Kiruna är främst bostadsrätter och hyreshus. Enligt nuvarande tidplan vill LKAB köpa de flesta påverkade villorna i Kiruna först mellan åren 2022 och 2028. Vad gäller kommande hyresfastigheter är flera intresserade av nya hus.

– Vi har både fastighetsägare och företag som vill äga och förvalta fastigheter i nya delar av Kiruna. Det är fler som vill bygga nytt än vad det finns mark att bygga på, säger Anders Lundgren, ansvarig för fastighetsköp på LKAB i Kiruna. Vi är måna om att kommunen detaljplanelägger byggbar mark, vi kan inte bygga några hus om vi inte har mark, fortsätter han.

Totalt är det 700 000 kvadratmeter bostads- och lokalyta som ska avvecklas och byggas upp på nytt i Kiruna och Gällivare.

– Vi följer tidplanerna noga och beräknar hela tiden hur många bostäder som ska avvecklas så att vi kan ersätta eller flytta bostäder i god tid. Jag har inte stött på ett enda fall där jag inte lyckats komma överens med fastighetsägarna och där de inte varit nöjda med LKAB:s  erbjudande, avslutar Linus Niva.