De nya handelskvarteren tar form

Oktober 5, 2021
Varje kvarter kommer att ha en innergård och ett underjordsgarage för hyresgästerna i kvarteren. Utomhusmiljöerna ska även de utformas för att vara attraktiva samlingsplatser för dem som rör sig i kvarteren. Bild: Stark Arkitekter

KIRUNA. Om mindre än ett år påbörjas flytten från Kirunas befintliga centrum till det nya som nu byggs.Arbetet med att bygga upp de nya handelskvarteren, som innehåller galleriorna Sjuan, Åttan och Nian,pågår för fullt och siluetten av kvarteren börjar nu färdigställas.

– Vi ser fram emot ett intensivt och utmanande år för att kunna färdigställa handelsvåningen, garage och innergård för hyresgästerna. Därefter ska ytterligare kontor och bostäder iordningställas, säger Ingemar Törmä, LKAB:s projektledare för kvarter sju, åtta och nio.

Kvarteren byggs som ersättningsfastigheter åt Kirunabostäder och kommer, utöver tre gallerior med lokaler för kommersiella verksamheter, även innehålla kontor och drygt 300 bostäder. Entreprenör för uppförandet av kvarteren är Nåiden Bygg AB. 

LKAB och Kirunabostäder har arbetat intensivt med uthyrning av lokalerna och över 70 procent av alla lokaler på handelsvåningen har i dagsläget avtal. Däribland hittar vi ett flertal större kedjor som Systembolaget, Lindex, Hemtex, Synoptik och Coop men även många lokala handlare och näringsidkare. Målet är att komma så nära 100 procent uthyrt som möjligt till årsskiftet.
– Dialogerna har fungerat bra, även fast vi har haft en pandemi att tampas med under tiden, säger Therese Lindroth, sektionschef vid LKAB:s samhällsomvandling i Kiruna.

Pandemin har medfört en hel del utmaningar som de inte hade räknat med när projektet drog igång. Framförallt så har den skapat en ökad oro hos såväl samhället i stort som de sakägare som berörs av projektet.
– Det är en balansgång att följa tidplanen, som vi inte kan pausa, men
samtidigt inte glömma att det är viktigt att ge sakägarna tid och ha förståelse för deras oro och utmaningar, säger Ingemar Törmä.

Intresset för att få se hur projektet fortskrider har varit stort hos sakägarna, men även där har pandemin påverkat hur man arbetat. Under rådande omständigheter, med de restriktioner som har funnits för att undvika stora folksamlingar, har det inte varit möjligt att göra platsbesök nere i den nya centrumkärnan. Även om dessa restriktioner nu har börjat luckras upp så är det fortfarande inte helt läge att slappna av. Därför planerar nu LKAB och Kirunabostäder att, som ett första steg, bjuda in de framtida hyresgästerna till informationskvällar, en för varje kvarter. Under dessa kvällar kommer de att få en uppdatering av projektet, se en digital visning av sitt kvarter, få praktisk information om flytten och även ha möjlighet att ställa frågor till såväl LKAB som Kirunabostäder och Kiruna Kommun.
– Vi vill att alla som behöver flytta ska se fram emot och längta efter att få flytta in, säger Therese Lindroth.

Kirunabostäder planerar just nu för fullt för invigning och driftsättning av handelskvarteren. Förhoppningen hos såväl LKAB som Kirunabostäder är att kvarteren ska skapa en levande centrumkärna där både kirunabor och besökare ska trivas.
– Nu ser vi fram emot invigningen av våra nya handelskvarter där vi tillsammans med handlarna och Kirunaborna får möjlighet att skapa Kirunas nya centrumkärna, säger Amanda Stålnacke, marknadschef Kirunabostäder.