De sista historiska husen har hittat hem på Solbacken

Mars 29, 2021
Totalt har 30 kulturhus flyttats till Solbacken från olika platser i Malmberget. Området har byggts i etapper som har flyttats in i allt eftersom. Foto: Catrine Johansson Lantto

KOSKULLSKULLE. I dagarna är det dags för överlämning av den sista etappen av området Solbacken till LKAB Fastigheter. Området, som har skapats helt från grunden i Koskullskulle, kombinerar de historiska kulturbyggnaderna med en mer modern levnadsstandard.

– Det känns bra! Det har varit en resa där vi hela tiden har lärt oss mer för varje etapp, säger Erik Karlsson, fastighetschef på LKAB Fastigheter.

2016 inleddes arbetet med att förbereda marken och flytta de allra första kulturhusen till det nyanlagda området Solbacken i Koskullskulle. I dagarna, drygt fem år senare, överlämnas sista etappen av projektet. Huvuddelen av husen som har flyttats från olika delar av Malmberget är byggda kring förra sekelskiftet, mellan 1800-talet och 1900-talet, och att flytta dem har inte alltid varit lätt, då de flesta byggnaderna byggdes på sin plats med tanken att stanna.
– Det krävs en hel del planering. Flytten måste ske varsamt, med kvalitet och noggrannhet hela vägen, säger Roger Töyrä, extern projektledare från Sweco.

Totalt har LKAB flyttat 30 kulturhus som tillsammans innehåller 86 lägenheter. Huvuddelen av lägenheterna har blivit bostäder till LKAB Fastigheters hyresgäster som omflyttats från områden som avvecklas för att möjliggöra fortsatt, långsiktig gruvdrift. Därtill har LKAB även flyttat 13 förrådsbyggnader och gjort, samt gör fortlöpande, omfattande arbeten på utomhusmiljön.
– Ambitionen är att så långt det är möjligt bevara känslan av det gamla och historiska och där ingår utomhusmiljön. Bor man i sådana här hus ska det finnas generösa grönytor runtomkring, säger Erik Karlsson.
Han berättar att standarden i lägenheterna är på en helt annan nivå än moderna nyproduktioner. Bland annat så är takhöjden och de stora fönstren något som är svårt att hitta i modernare byggnader.
– Det är roligt att kunna bevara sådana här lägenheter med så generösa ytor och ändå relativt låg hyra. Det går inte att få med nyproduktioner, säger Erik Karlsson.

Med det sagt så finns det givetvis en hel del saker som mår bra av en modernisering då husen när de byggdes inte hade samma krav på energieffektivitet och standardisering som dagens nybyggnationer. Många av husen har dessutom byggts utifrån den plats de ursprungligen stod på varför det har varit extra viktigt att försöka placera dem så snarlikt som möjligt på deras nya plats.
– Det är viktigt att få husen i rätt läge och försöka passa in hur de ursprungligen byggdes, inklusive eventuella snedheter, för att minska risken för sättningar, säger Roger Töyrä.

Själva flytten har även inneburit en del stress på de gamla byggnaderna och därför har mycket arbete lagts ned på att först låta dem komma till rätta på sin plats och därefter inleda arbetet med att reparera och justera det som påverkats av tidens tand och flytten. Även fönster, hygienytor och ytskikt har fått sig en uppfräschning, men hela tiden med husens historia i åtanke. Något som krävt speciella renoveringsmetoder och en särskild känsla för material.
– Det är en utmaning att energieffektivisera dem utan att förstöra känslan av det gamla. Husen är flyttade för att bevaras och vi måste ha respekt för det och se till att bevara dem på ett bra sätt, säger Erik Karlsson.
Han berättar även att det finns planer på att göra i ordning en promenadslinga i området med information om de gamla husen, deras ursprung och deras historia.
– Jag tror inte att ens jag själv helt hade förstått hur mycket historia som finns kring varje hus, säger Erik Karlsson.

Även Roger Töyrä ser positivt på tanken och på känslan av att kunna ta med en del av historien in i framtiden genom att flytta och bevara husen.
– Jag tänker att det skulle vara kul om någon går runt i området om hundra år och då kan se var husen har stått tidigare och läsa om dem, säger Roger Töyrä och tillägger:
– Det är något speciellt med att ha fått vara med och skapa det här helt nya området och flytta historiska hus. Solbacken är ett otroligt fint område.