De ska bygga husen i Malmfälten

September 2, 2016
Flygbild över samhället i Malmberget

Innan sommaren tecknade LKAB avtal med sju husleverantörer och fler kan det bli. Dessa företag ska bygga villor och hyreshus till de som väljer ett nytt hus istället för pengar i samband med flytt från påverkade områden.

​LKAB kommer att erbjuda ersättningshus från Jake Rakennus Bygg AB, Kero Hirsirakennus OY, Lindbäcks Bygg, SA Englund AB, TN Bygg, Trivselhus och Älvsbyhus.

– Valen är baserade på hög leveranskapacitet och att de kan leverera inom önskade tidsramar samt hålla god eftermarknadsservice. Vi har även ställt krav på kvalité, miljö och energiförbrukning, säger Ulf Hansson, projektledare affärsutveckling, LKAB.

Sammantaget finns nu en portfölj med 40-60 olika husmodeller som LKAB med utgångspunkt från husvärderingen kan erbjuda fastighetsägarna. Det nuvarande huset matchas mot ett eller flera hus som är så likvärdiga det befintliga huset som möjligt. Fastighetsägarna får förslag på allt från ett till tre husmodeller beroende på värdering och storlek på befintligt hus samt hur huset är disponerat i boyta, biyta och garage.

– Vi lämnar ett skräddarsytt erbjudande till var och en som väljer ersättningshus. Det sker etappvis allt eftersom tomterna färdigställs och i turordning efter de områden som påverkas först, säger Alexander Kult, ansvarig för fastighetsköp i Malmberget, LKAB.

I Gällivare erbjuder LKAB villatomter på Repisvaara och i Koskullskulle. I Kiruna har arbetet inte kommit lika långt då antalet villaägare som berörs är betydligt färre och kommer att beröras senare.