Den största byggsatsningen i Kirunas historia

April 13, 2018
kartillustration över bostadsområde

LKAB ska bygga tusentals nya bostäder och kommersiella lokaler de kommande åren och är den största spelaren i Kirunas nya centrum. – Vi har byggt mest hittills. Vi kommer att återuppbygga de volymer vi påverkar, mer än hälften av nya Kiruna, säger Stefan Hämäläinen, direktör LKAB:s samhällsomvandlingar.

400 lägenheter har nyproducerats och 158 har hittills rivits. Nya områden med färdiga detaljplaner och pågående markarbeten är Luossavaara som rymmer 200 bostäder, Jägarskolan som rymmer 450 bostäder och kvarteren i Kirunas nya centrum.

– Det har byggts över dubbelt så många bostäder som det rivits. Vi tar vårt ansvar att säkra mark så att vi kan bygga nya hus till alla berörda husägare. LKAB är överlägset största aktören i nya centrum där vi bygger kvarter 4, 6, 7, 8 och 9, säger Joakim Björnström, chef för samhällsomvandlingen i Kiruna.

En efter en drar byggprojekten igång och flyttkedjorna är redan startade där hundratals familjer fått nya hem med LKAB:s hjälp.

– Vi har redan ordnat nya bostäder åt över 300 familjer, både i nyproduktion och i äldre bestånd. Väljer nuvarande hyresvärdar pengar istället för nya hyreshus så får hyresgästerna en ny lägenhet hos oss. Vi bygger hela tiden nytt för att se till att alla erbjuds en bostad, det säkerställer bostadsbyggandet i Kiruna, säger Siv Aidanpää-Edlert, vd LKAB Fastigheter.

– LKAB är motorn och tillsammans med kommunen och andra byggherrar skapar vi framtidens samhälle, säger Stefan Hämäläinen, direktör LKAB:s samhällsomvandlingar.