Deras affärer styr gruvbrytningens framtid

Mars 22, 2016
Tre personer på LKAB.
Lis-Marie Dagbro, Alexander Kult och Linus Niva är alla tre ansvariga för att hitta goda lösningar med fastighetsägare.

Ett av de viktigaste uppdragen för LKAB:s samhällsomvandlingsavdelning är att köpa de byggnader som ligger i områden som påverkas av gruvan – så att LKAB får brytningstillstånd. Det ansvaret vilar på Linus Niva, Anders Lundgren, Alexander Kult och Lis-Marie Dagbro.

– Att vi har ersättningsmodellerna och tidplanerna på plats är avgörande för att vi ska vara framgångsrika i våra förvärvsprocesser och därmed säkerställa en ostörd brytningstakt i gruvorna, säger Alexander Kult, projektledare i Malmberget.

I enlighet med minerallagen är det LKAB som betalar för den påverkan och även de kostnader som uppstår när företagets gruvbrytning gör samhällsomvandlingarna nödvändiga. Innan LKAB får tillstånd att bryta malm inom ett större område måste kommunerna ändra detaljplanerna från bostäder och handel till industriområde. Det förutsätter i sin tur att LKAB lyckas göra överenskommelser med alla fastighetsägare och verksamheter som i dagsläget ligger i vägen för gruvans framkomlighet.

Projektledarna som ansvarar för affärsuppgörelserna med de fastighetsägare som har hus inom påverkade områden har hållit låg profil till dess att ersättningsmodellerna stod klara. Nu kommer Linus Niva, Alexander Kult, Anders Lundgren och Lis-Marie Dagbro att möta Malmfältsborna. Deras affärer är avgörande för att säkra LKAB:s fortsatta gruvbrytning.

– Det är ingen naturlag som säger att vi måste ha gruvor här, det väljer vi som bor här. Det brukar jag säga till dem jag möter i samband med försäljningar. Det är mycket lättare att fortsätta en dialog om vi tillsammans är överens om att vi vill att LKAB ska finnas kvar på orten, säger Linus Niva, projektledare i Kiruna.

Samhällsomvandlingarna är komplexa. LKAB måste, med brett stöd från befolkningen, lyckas förena en framtidsinriktad samhällsomvandling med ansvar för LKAB:s ekonomiska framtid. Trots det vill LKAB göra rätt för sig och kompensera dem som måste flytta.

– Den stora utmaningen är att med respekt möta varje enskild människas frågor och i vissa fall oro, det underlättar betydligt att vi numer erbjuder valmöjligheten att välja pengar eller ett nytt hus, säger Lis-Marie Dagbro, projektledare i Malmberget.

Samhällsomvandlingarna i Kiruna och Malmberget är omfattande projekt som berör många. Fram till år 2035 berörs cirka 10 000 personer när 5 000 bostäder och totalt 700 000 kvadratmeter bostads- och lokalytor ska avvecklas och byggas upp.

– Jag har framförallt haft dialog med ägare till hyreshus. Det blir många möten och diskussioner för att komma framåt, det viktigaste är att vi hittar lösningar som passar. Vi vill erbjuda fastighetsägare att investera i ortens framtid, säger Anders Lundgren, projektledare i Kiruna.

Det är en hel del överenskommelser med Malmfältsborna som måste till, och det kan konstateras att projektledarnas framgång styr gruvbrytningens framtid.