Det här händer i samhällsomvandlingarna 2018

Februari 8, 2018
grävmaskin på byggarbetsplats
Totalt pågår eller påbörjar LKAB byggandet av cirka 600 bostäder i Gällivare och cirka 160 bostäder i Kiruna.

Under 2017 tog samhällsomvandlingen fart i både Kiruna och Malmberget. 2018 är inget undantag, förändringarna fortsätter i samma takt

Nya bostadsområden växer fram – samtidigt som byggnader rivs i områden som påverkas av samhällsomvandlingen. På många håll pågår markarbeten med nya vägar, olika ledningsdragningar samt arbeten med planering av nya områden. Samtidigt omvandlas områden som avvecklats till industrimark. Totalt pågår eller påbörjar LKAB byggandet av cirka 600 bostäder i Gällivare och cirka 160 bostäder i Kiruna.

– Förra året tog samhällsomvandlingarna fart på båda orter och blev betydligt mer märkbara än tidigare. Utveckling ska gå före avveckling och arbetet med förändringarna ska fortsatt utföras ansvarsfullt. Tillsammans gör vi resan mot nya samhällen, säger Stefan Hämäläinen, direktör för LKAB:s samhällsomvandlingar.

Det här händer i Kiruna 2018

 

Det här händer i Malmberget och Gällivare 2018