Dragning av industristängsel i nordvästra Malmberget

Juni 2, 2020
Karta stängseldragning
Grön linje avser ny stängseldragning

Under vecka 24 inleds arbetet med att utöka LKAB:s industriområde i nordvästra Malmberget. Befintligt stängsel dras om längsmed Puoitakvägen västerut (se karta nedan). Framkomligheten på Puoitakvägen västerut påverkas ej men visst arbete kan komma att ske nära vägen. Puoitakvägen österut stängs av helt. Arbetet beräknas vara klart under andra halvan av juli. Rivningsarbete kommer pågå innanför den nya staketdragningen österut. Det arbetet beräknas vara klart höst 2020. KontaktpersonPer Eriksson 070-240 17 31