Ersättningsprocessen i samhällsomvandlingen

Januari 15, 2019
Stefan Hämäläinen, direktör för LKAB:s samhällsomvandlingar.

Att sälja sin fastighet eller bostadsrätt är ett stort beslut, en lång process och en viktig affär. Så här går processen till för dig som måste flytta till förmån för fortsatt gruvbrytning.

Över tusen meter under marken växer gruvorna fram längs malmådrorna som sträcker sig in under Kiruna och Malmberget. För att LKAB ska kunna fortsätta bryta järnmalmen, fram till 2035, måste allt ovanför gruvorna flyttas i säkerhet.
– Det är känt att markrörelserna som uppstår av brytningen på dagens huvudnivå kommer att påverka samhället i flera år framöver. Samhällsomvandlingen är därmed opåverkad av den nya kännedomen kring mineraliseringens utbredning i Kiruna och vårt åtagande i samhället och de som berörs blir ersatta enligt beslutade tidplaner, säger Stefan Hämäläinen, direktör för LKAB:s samhällsomvandlingar.

LKAB:s samhällsomvandlare och externa samarbetspartners är specialister på försäljning och köp av villor, bostadsrätter, hyreshus, industrifastigheter och kommersiella fastigheter. De har omfattande kunskaper om Malmfältens bostadsmarknad och en tät dialog med byggbranschen.
I god tid innan gruvbrytningen påverkar dig får du information om när i tiden du kommer att påverkas av samhällsomvandlingen. En samhällsomvandlare från LKAB tar kontakt med dig och kommer att lotsa dig genom hela processen och se till att ni tillsammans hittar en lösning som fungerar inom LKAB:s ersättnings­regler.

En oberoende fastighetsvärderare som tar hänsyn till individuella skillnader kommer att göra en rättvis marknadsvärdering av varje enskild fastighet. När din fastighet är värderad får du tillgång till värderingen som skickas till dig.

LKAB lämnar sedan ett erbjudande till dig. Beroende på om du äger en villa, hyreshus eller bostadsrätt eller om du är hyresgäst så ser erbjudandet olika ut. För företag, organisationer och myndigheter skiljer sig processen till viss del och kompensationen sker i flera delar. Förhoppningsvis upplevs LKAB:s erbjudande som attraktivt och ger goda möjligheter för framtiden.