Ett Malmberget att komma tillbaka till

Juni 9, 2021
Malmberget översikt
Foto: Maritha Mossberg/LKAB

MALMBERGET. Malmberget genomgår just nu en intensiv omvandling. En stor del av centrumbebyggelsen håller på att avvecklas och samhällsbilden är i en fas av stor förändring. – Det kommer att vara lite stökigt i år men när miljözonerna i området är klara kommer det att bli riktigt fint igen, säger Peter Segerstedt, avdelningschef vid LKAB:s samhällsomvandling i Gällivare och Malmberget.

För att ge plats åt en fortsatt gruvdrift, och därmed säkerställa en långsiktig och attraktiv framtid med fortsatt goda arbetstillfällen i Malmfälten, måste delar av Malmberget avvecklas. Det är rena fakta. Det innebär dock inte att efterspelet blir en karg och ogästvänlig ödemark. Tvärtom så är ambitionen att ingen ska behöva bo med industristängslet utanför fönstret. Därför kommer så kallade miljözoner att anläggas som mjukare övergångar mellan kvarvarande bebyggelse och industristängslet.
– Vi vill ta vårt ansvar genom att återställa och göra något bra av marken. Det ska kännas att det finns en framtid och inte att allt bara ska stängslas in och bli industrimark direkt, säger Frida Lundbäck, projektledare vid LKAB:s samhällsomvandling i Malmberget.

Planen med miljözonerna är inte bara att de ska fungera som buffertar utan även att de ska bli trivsamma parkområden och aktivitetsytor som människor kan besöka och uppleva.
– Förhoppningen är att miljözonerna ska bli en koppling till det som funnits på platsen, så att det finns något att komma tillbaka till även när byggnaderna har rivits, säger Frida Lundbäck.

Exempel där det är tänkt att miljözonerna ska fungera som visuella markeringar av det som varit är bland annat Svanparken och Focushuset i centrala Malmberget. De zonerna planeras att delvis anläggas med återvunnet material som har sparats och bevarats i samband med avvecklingsarbetet. I andra zoner anläggs grönytor och parkmiljöer, där ekologisk hållbarhet är en viktig aspekt.
– Vi vill ge något fint tillbaka och försöka få göra det så trivsamt som möjligt. I parkområden planerar vi även för växtlighet som kan gynna biologisk mångfald och vi ser över möjligheten att få kontakt med någon förening eller privatperson som skulle vilja hålla till exempel bin i de områdena, säger Frida Lundbäck.

I samband med den etappvisa avvecklingen av Malmberget kommer miljözonerna att följa med och förändras allteftersom. Exakt hur länge de kommer att vara tillgängliga styrs av gruvans behov av mark och de avtal som finns mellan LKAB och Gällivare kommun. Frida Lundbäck ser dock mycket fram emot att få sätta spaden i backen.
– Vi vill ta vårt ansvar och göra något bra genom att skapa områden som människor kan få uppleva. De ska känna att det finns en framtid, att allt inte bara ska stängslas in direkt, säger Frida Lundbäck.