Ett nytt Bolagshotell tar form

December 8, 2021
Skissbild över det kommande Bolagshotellet.

KIRUNA. Grävmaskinsskopan har satts i backen och därmed är bygget av det nya Bolagshotellet igång. Under 2023 ska byggnaden stå redo att, återigen, välkomna besökare. – Det har varit en lång resa, från flytt till rivning och nybyggnation. Men i slutändan är det en resa som får ett lyckligt slut, säger Tjabba Nordanfjäll, senior projektledare vid LKAB:s samhällsomvandling i Kiruna.  

LKAB:s numera avvecklade Bolagshotell uppfördes år 1901 och ritades i likhet med många andra byggnader från samma tidsepok av Gustaf Wickman. Med dess speciella arkitektur, beundransvärd inredning och konst kom Bolagshotellet att bli en väldigt speciell byggnad för många av besökarna. Inte minst var hotellet en viktig del av Kirunas stadsbild.
– Det var med sorg i hjärtat som vi konstaterade att det inte var möjligt att flytta byggnaden men med desto mer glädje när vi påbörjade arbetet med att uppföra ett nytt Bolagshotell, som ersättning för det gamla, säger Tjabba Nordanfjäll.

Det nya Bolagshotellet kommer att påminna om föregångaren i flera avseenden. Till exempel ska den klara gula fasadfärgen med den frisliknande fjällpanelen närmast takfoten återskapas liksom takkonstruktionen med den röda färgsättningen. Med andra ord blir det en byggnad som har sina drag utifrån 1925 års design medan det invändigt blir en byggnad som anpassas till modern byggstandard.
– Vi inleder med att bygga skyddsrum i hela källarplanet på hotellet. Det handlar om 380 skyddsrumsplatser, säger Tjabba Nordanfjäll.
Huskroppen kommer börja ta form under våren 2022 och det är Nåiden Bygg AB som fått förtroendet för att återskapa Bolagshotellet – men i en ny tappning.
– Besökare kommer känna igen sig, ut- och invändigt. En stor del av originalinredningen ska flytta in och precis som tidigare har vi tagit fasta på rymliga mottagningsytor som ska skapa rörelse, ett flöde i huset. 

Text: Josefine Ejemalm