Fantasifulla påhitt i barnbok

September 27, 2016
Illustration över Kirunas stadshus.
Dokumentation av Kirunas stadshus i form av en barnbok.

I en saga om ett stadshus som snart inte finns kvar lever suddgummin och trummor, bläckfiskar och pingviner i ett myller av fantasifulla påhitt och realistiska fakta från det som varit och det som komma skall.

Barnboken ”En Stadshussaga” är ett resultat av de dokumentationskrav länsstyrelsen ställer på LKAB – att bevara minnena för framtida generationer innan gruvbrytningen orsakar förändringar i samhället.

Nuvarande stadshus ”Igloo” ritat av Arthur von Schmalensee ska ersättas med ett nytt, ”Kristallen” ritat av Henning Larsen. En milstolpe på vägen är att byggnadsminnet har upphävts av länsstyrelsen efter omfattande dokumentationsarbete från LKAB och Kiruna kommun.

Vernissage på stadshuset

– Förändringar måste alltid göras med en stor dos av eftertanke. Det är först efter ett fullgott dokumentationsarbete som ett rivningslov kan utfärdas. Det här tycker vi är ett bra sätt att bevara minnena för framtida generationer, säger Joakim Norman projektledare för dokumentationsarbetet på LKAB.

Boken kommer att delas ut till alla barn i Malmfälten som är födda 2011 samt till alla förskolor.Länsstyrelsens krav var att dokumentera byggnaden både genom en traditionell arkitektur- och kulturhistorisk dokumentation samt genom en populärvetenskaplig dokumentation. Valet föll därför på en barnbok som riktar sig till barn i åldrarna 4-6 år.

– Vi kände att det fanns en lucka att fylla för målgruppen, därför tycker jag att det öppna kravet på en populärvetenskaplig dokumentation var en god tanke. Det är viktigt att minnen bevaras på olika sätt, säger Maria Ragnerstam, antikvarie Kiruna Kommun.

De tre som arbetat med boken.

Arbetet med boken har pågått sedan maj 2015 och uppdraget är det första i sitt slag att utfärdas av länsstyrelsen i Norrbotten. Konstmuseet i Norr och Kiruna kommun har i samarbete med författaren och illustratören Lars Isestig genomfört projektet på uppdrag av LKAB. Till sin hjälp har det haft barn från Hjalmar Lundbohms förskola som bidragit med sin fantasi.

– Utmaningen var att hitta en röd tråd och att hinna klart i tid. För mig var det viktigt att ha med barnen i skapandet. Vi höll två workshops där de fick ta del av olika formspråk och besöka stadshuset. På så sätt fick vi en idé kring vad de attraherades av, säger Lars Isestig, författare och illustratör.

LKAB finansierar och driver omfattande dokumentationsprojekt i samarbete med kommunerna, som ett led i kompensationen till samhället. Genom fotografier, filmer, böcker och modeller lever miljöerna och minnena kvar– men i ny tappning.

– Jag är glad över att ett gruvbolag som LKAB vågar ta hjälp från oss som har kulturminnesdokumentation som profession. Det visar på medvetenheten i ett hållbart förändringsarbete eftersom att minnena inte bevarar sig själva, säger Maria Ragnestam.