Fler bostäder på Luossavaara

September 18, 2018
38 nya lägenheter i två separata punkthus byggs på LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara. Foto: Lindbäcks Bygg AB
38 nya lägenheter, i två separata punkthus, byggs på LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara. Foto: Lindbäcks Bygg AB

Under senhösten inleds ytterligare ett bostadsprojekt i samhällsomvandlingens spår. Det handlar om 38 nya hyresrätter, i två separata punkthus, på luossavaaraområdet. Bostäderna ska stå inflyttningsklara år 2020 och det är Lindbäcks Bygg AB, på uppdrag av LKAB, som bygger bostäderna.

– Under våren blev avtalet klart, säger Tjabba Nordanfjäll, senior projektledare på LKAB med ansvar för LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara.
Ett antal nya bostäder byggs på LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara. Sedan tidigare har sex kulturbyggnader flyttats till området, till det så kallade etapp 1-området.
– Luossavaaraområdet består av totalt tre etapper och ska primärt rymma hyres- och bostadsrätter. På en del av etapp 2-området, som vi kallar etapp-2C, byggs 38 nya hyresrätter med start 2018, säger Tjabba Nordanfjäll.

LKAB äger en del av marken på etapp 2-området och i egenskap av byggherre låter LKAB Lindbäcks Bygg AB uppföra två punkthus på området.
– Det handlar om 19 lägenheter per hus. Det är hyresrätter som primärt ska fungera som ersättning för de bostäder som måste avvecklas inom gruvans påverkansområde. Lägenhetsstorlekarna varierar från två rum och kök till fyra rum och kök, säger Tjabba Nordanfjäll. Placeringen och utsikten är svårslagen, med naturen och fjällmassivet i förgrunden.
– Luossavaaraområdet blir ett väldigt fint bostadsområde, inte minst för att en del av Kirunas mest betydelsefulla och omtyckta kulturbyggnader flyttats till området. Det blir helt enkelt ett område som förenar det gamla med det nya, säger Tjabba Nordanfjäll.

Markarbetena på området har kommit så pass långt så att de första bostäderna beräknas stå inflyttningsklara under det första kvartalet 2020.
– Montering av modulerna, eller volymerna som vi kallar det, ska enligt plan ske under det första kvartalet 2019. Cirka 80 procent av våra hus färdigställs i fabriken vilket innebär att byggtiden blir relativt kort, säger Lars-Ola Särkimukka, projektchef på Lindbäcks Bygg AB i Kiruna.
Volymerna levereras så pass färdiga så att det i princip handlar om att para ihop byggsatserna med varandra. Tapeter, kök, kakel, klinkers, vitvaror och annan inredning är redan på plats när volymerna sätts samman.
– Vi är en av få leverantörer som levererar den här typen av lösning från fabrik. Vi är också en av få leverantörer som erbjuder både standard- och kundspecifika lösningar. Punkthusen på Luossavaara är speciellt utformade i samråd med beställaren, säger Lars-Ola Särkimukka.

Inom kort ska det angränsande etapp 3-området även förberedas för nybyggnation. Området blir en förlängning av den första etappen, det vill säga; en förlängning av kulturområdet. Det innebär att områdena ska knytas samman kulturellt och att det nya området ska utformas med respekt för kulturområdet.
– På etapp 3-området kommer LKAB bygga omkring 40 nya bostäder. Förberedelserna pågår och markarbetena beräknas starta under nästa år, säger Tjabba Nordanfjäll.

38 nya hyreslägenheter på Luossavaara

Antal nya hyreslägenheter: 38 lägenheter fördelade på två punkthus med sju våningar vardera.
Lägenhetstyper: 6 tvårumslägenheter, 7 trerumslägenheter och 6 fyrarumslägenheter i varje punkthus.
Byggstart: Senhösten 2018
Inflyttning: Första kvartalet 2020