Fler kulturbyggnader i Kiruna flyttas

Maj 20, 2019

Nu inleds etapp 2 av flytten av kulturhus i Kiruna. Det berör bland annat de så kallade "16-mannabostäderna" och "Gula raden".

Fram till omkring år 2035 kommer ett antal byggnader av kulturhistoriskt värde att flyttas i Kiruna då hela nuvarande stadskärnan ska vara avvecklad. Flyttarna kommer ske i etapper och redan idag har bland andra Hjalmar Lundbohmsgården och tre så kallade bläckhorn funnit ny adress vid Luossavaara. En förhandlingsprocess mellan LKAB och Kiruna kommun, i samråd med Länsstyrelsen, har nu ägt rum och beslut är taget för ytterligare kulturhusflyttar och projektet är beviljat av bolagets styrelse sedan i april.

– Det är väldigt glädjande att kunna få med en del av det gamla Kiruna till det nya. Vi utökar vårt åtagande stort för att få till denna mix av gamla och nya byggnader i nya centrum. Vi Kirunabor har relationer till dessa byggnader och de är viktiga för stadsbilden, säger Linus Niva, LKAB:s samhällsomvandlingschef i Kiruna.

Totalt flyttas 39 gamla kulturbyggnader inkluderat de som redan flyttats. Kommunen bekostar flytten av två byggnader – sjukstugan och gamla brandstationen medan LKAB bekostar flytten av 37 stycken. En övergripande bedömning av varje byggnad har gjorts för att undvika skador vid flytt. Vidare har kulturmiljövärde, byggnaders skick och konstruktion samt flyttkostnader och ny möjlig lokalisering och funktion varit avgörande i beslutsprocessen. De första byggnaderna att flytta i det nya avtalet är de så kallade ”16-mannabostäderna” och ”Gula raden” varav den sistnämnda är bostadshus nära Kirunas gamla stadshus. De formgavs av arkitekten Gustaf Wickman och uppfördes år 1900. Flytt av dessa beräknas ske under hösten i år.