Flera byggprojekt drar igång

Juni 29, 2018
Under 2018 fortsätter markarbetena på Luossavaaraområdet. Inflyttning sker från 2019.
Under 2018 fortsätter markarbetena på Luossavaaraområdet. Inflyttning sker från 2019.

Under 2018 fortsätter stora områdesförändringarna av Kirunas nuvarande stadskärna att ske. Det är framförallt utvecklingsprojekten – markarbeten och nybyggnation – som lägger i en ännu högre växel.

Avvecklingsarbetena i Kiruna intensifierades under våren 2017 och nu, omkring ett år senare, är det dags att lägga i en ännu högre växel. Det handlar framförallt om utveckling och nybyggnation.
– Dem som påverkas och måste flytta till följd av samhällsomvandlingen ska inte bara ersättas utan ha möjlighet att välja mellan olika typer av bostadslösningar. Därför är det viktigt att vi skapar förutsättningar för flera olika typer av områden och boendeformer, till exempel flerbostadshus och villor, säger Ingemar Törmä, projektledare vid samhällsomvandlingsenheten på LKAB.

Nybyggnationer planeras på ett antal områden, i den nya centrumkärnan, på luossavaaraområdet och sist men inte minst på jägarskoleområdet.
– Detaljplanen för jägarskoleområdet medger upp till 450 nya bostäder, säger Tjabba Nordanfjäll, senior projektledare vid samhällsomvandlingsenheten på LKAB.
Och redan under våren har marken börjat förberedas för sina nya hyresgäster.
– Det känns såklart jätteroligt att få vara med på den här resan, att få se det nya Kiruna växa och ta form, säger Tjabba Nordanfjäll.
Området, som delvis består av ett gammalt regemente, uppgår till omkring 20 hektar som utvecklas etappvis.

Norrut, på luossavaaraområdet, fortsätter markarbetena på det så kallade
etapp 2-området som Riksbyggen förfogar över. Därtill ska det angränsande etapp
3-området förberedas för nybyggnation.
– Den tredje etappen på Luossavaara blir en förlängning av den första etappen, det vill säga; en förlängning av kulturområdet. Det innebär att områdena ska knytas samman kulturellt och att det nya området ska utformas med respekt för kulturområdet, säger Tjabba Nordanfjäll.
På etapp 3-området ska omkring 40 nya bostäder byggas, i huvudsak hyresrätter som ersättning för de bostäder som måste avvecklas till följd av samhällsomvandlingen.
– Inflyttning sker från och med 2019, säger Tjabba Nordanfjäll.
Under 2019 ska de sex byggnaderna på kulturområdet även stå inflyttningsklara.

I den nya centrumkärnan råder aktivitet på flera håll. Bygget av det nya stadshuset är inne på sluttampen och angränsande kvartersområden börjar ta form. I ett av LKAB:s tre kvarter – kvarter 4 – inleds bostadsbyggandet i slutet av året.
– I kvarter 4 kommer ett 60-tal bostäder att byggas. Det handlar primärt om hyresrätter som ska ersätta fastighetsägare som måste avveckla sin verksamhet i nuvarande centrum, säger Ingemar Törmä.
I kvarter 8 och 9 ska både handel och bostäder rymmas. Kvartersplanerna är fortfarande på ritbordet men bygget beräknas dra igång under nästa år.
– Just nu jobbar vi intensivt med kvarter 8 och 9, säger Ingemar Törmä.

Utvecklingsarbetena pågår på ett flertal platser under året och löper parallellt med avvecklingsarbetena. 2018 kommer med andra ord att gå till historien som ett år där utveckling och avveckling går hand i hand för fortsatt gruvbrytning.

Jägarskoleområdet:
Under 2018 påbörjas markarbetena. 

Luossavaaraområdet:
Under 2018 fortsätter markarbetena på området, som består av tre etapper.

Luossavaara etapp-1:

Luossavaara etapp-2:

Luossavaara etapp-3:

Nya centrumkärnan, kvarter 4:

Nya centrum, kvarter 8 och 9: