Flytten av Bolagshotellet senareläggs

September 6, 2017
LKAB:s Bolagshotell
Byggnadstekniska undersökningar av Bolagshotellet innebär en försenad flytt.

Flytten av Bolagshotellet skjuts på framtiden. Anledningen är de byggnadstekniska undersökningarna som måste kompletteras.– Planen är självklart att flytta byggnaden, om än senare än planerat. Dessvärre gör byggnadens konstruktion det svårt att hålla den ursprungliga tidplanen för en så säker flytt som möjligt, säger Tjabba Nordanfjäll, projektledare med ansvar för flytten av kulturbyggnader på LKAB.

 LKAB:s Bolagshotell, som uppfördes år 1901, har gamla anor. Med dess speciella arkitektur och trevligt bemötande har Bolagshotellet kommit att bli en väldigt speciell byggnad för många av besökarna. Inte minst har Bolagshotellet blivit en viktig del av Kirunas stadsbild.
– Att flytta hotellet, med den kultur, historia och de minnen som omger byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde – för LKAB men även för Kiruna, säger Tjabba Nordanfjäll.

Bolagshotellet ritades i likhet med många andra byggnader från samma tidsepok av Gustaf Wickman. Arkitekturen, den klara gula färgen och den frisliknande fjällpanelen närmast takfoten gör byggnaden till något alldeles speciellt. Trots att flera påbyggnader har tillkommit genom åren har ursprungstanken bibehållits. Det är emellertid påbyggnaderna som orsakar försening i tidplanen eftersom det inte finns några kompletta ritningar av byggnadsförändringarna att tillgå. Det innebär att hotellet måste undersökas från grunden, ett komplext och tidskrävande arbete.
– Det är inte förrän grunden grävts ur som flyttentreprenören kunnat inleda de mer omfattande undersökningarna. På grund av bristande dokumentationsunderlag, i relation till byggnadens konstruktion, måste vi därför senarelägga flytten, säger Tjabba Nordanfjäll.

Det är i dagsläget för tidigt att sia om när Bolagshotellet kommer att flyttas.
– Vi hoppas kunna sätta ett nytt flyttdatum så fort som möjligt men vi måste samtidigt låta undersökningarna ta den tid som krävs. Vi arbetar fortsättningsvis mot att Bolagshotellet ska stå inflyttningsklart på sin nya plats 2019, säger Tjabba Nordanfjäll.

Josefine Ejemalm