Flytten av kulturbyggnader

November 15, 2019

Under hösten har sju hus flyttats till Kirunas nya stadskärna.– Vi vill ge en stor eloge till alla inblandade parter, säger Lars-Gunnar Uusitalo och Henrik Blom från LKAB.

I februari 2019 påbörjades processen gällande att flytta dem sju husen till Kirunas nya centrum. Tre av dem, kallade Gula raden, flyttades från Hjalmar Lundbohmsvägen och övriga fyra hus stod senast på Gruvfogdeområdet.
– Det har varit stora förberedelser tillsammans med entreprenören. Först arbetade vi fram en flyttmetodik och
när den var bestämd pratade vi om transportvägar för att i nästa skede gå igenom vilka åtgärder som behövde göras för att vi skulle kunna ta just den vägen, förklarar Henrik Blom, byggledare på LKAB.

 

Husen som flytten avser innehåller hyreslägenheter som LKAB Fastigheter förvaltar. Flytten har gått enligt planerna och jämfört med tidigare husflyttar har metoden den här gången sett annorlunda ut.
– Tidigare har vi haft en trailer när vi flyttat hus, den här gången har vi använt två. Att använda dubbla trailrar och fjärrmanövrerade dragfordon gör att det dels blir mindre påfrestning på huset men också en säkrare flytt överlag. Det har också givit oss erfarenhet inför framtida husflyttar, säger Lars-Gunnar Uusitalo, projektledare
LKAB Fastigheter.

Bevara kulturhistoriken

Nu väntar renoveringstider innan lägenheterna lämnas över till LKAB Fastigheter för uthyrning.
– Samtliga hus är nu uppallade tre meter från betongplattan. När väggarna för de nya källarna är gjutna sänks sedan husen ner, säger Lars-Gunnar Uusitalo.
– Ja, och nu påbörjas planeringen inför ROT-reparationerna av dem 45 lägenheterna. Sedan väntar också markarbeten, carportar som ska byggas och så vidare, fyller Henrik Blom i.

De fyra husen som tidigare huserat på Gruvfogdeområdet är de så kallade ”16-rumsarbetarbostäderna.”
Byggnaderna klassas som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Kiruna och Henrik Blom ser positivt på att man bevarar bostäderna.
– De är väldigt speciella då det är många som har en relation till dem här husen. Det är ettor och små tvåor som har varit många människors första lägenhet. Det är roligt att de bevaras.

Lyckat samarbete

Projektet har varit i samverkan med flera parter och alla har dragit sitt strå till stacken vilket resulterat i en lyckad och smidig husflytt.
– Vi vill ge en stor eloge till alla inblandade i projektet för vad vi tillsammans har lyckats åstadkomma. Det är otroligt kompetenta och engagerade yrkesmän och yrkeskvinnor som vi har att göra med, säger Lars-Gunnar Uusitalo.