Flytten av kulturhus blir snart verklighet

Oktober 3, 2016
Huslänga som förbereds för flytt.
Husen på Långa Raden är förberedda för flytten.

Förberedelserna fortgår inför flytten av ett 30-tal kulturhus från Malmberget till Koskullskulle. Byggnaderna som ska flyttas står redo att lyftas upp på trailern.

Under första veckan i oktober planeras det första gigantiska flyttlasset att rulla. Markeringen på kartan visar vilken väg kulturhusen på Bolagsområdet transporteras för att komma till sin slutadress i Koskullskulle. Klicka på den för att se den i större format.

Karta som visar transportvägen vid flytt av kulturhus i Malmberget.

Alla beslut och tillstånd är klara och marken förberedd på Solbacken i Koskullskulle. Orten kommer att växa när området med kulturhusen och det nya villaområdet med 27 tomter står färdigt. Hos Koskullskulle intresseförening ses tillskotten som värdefulla för samhället.
– Vi är väldigt positiva till att kulturhusen flyttas hit. Det är bra för Koskullskulle som samhälle och ökar bland annat elevunderlaget för skolan, säger Tomas Junkka, ordförande i Koskullskulle intresseförening.

Kulturbyggnaderna som ska flyttas har totalt 86 lägenheter. En del av dessa är uthyrda i dag och då kan hyresgästerna välja om de vill flytta med sitt hus eller inte. Andra är kallställda och outhyrda och dessa innebär ett extra tillskott av bostäder. Flytten av husen görs huvudsakligen av två anledningar. Det ena är att LKAB:s kulturbyggnader ska bevaras. Det andra är att kunna erbjuda äldre lägenheter med lägre hyra till dem som måste flytta på grund av gruvbrytningen i Malmberget. Att bevara husen och återskapa miljön i möjligaste mån är ett krav från länsstyrelsen i Norrbotten. Även i samarbetsavtalet mellan Gällivare kommun och LKAB finns överenskommet att LKAB ska bevara ett antal av kulturhusen. Omkring 30 lägenheter planeras att vara inflyttningsklara under hösten 2017 och resterande blir klara hösten 2018.

Området Solbacken i övre delen av Koskullskulle är beläget i en sydsluttning där vegetationen främst är hedmark och tallskog. Bostadsområdet kommer att genomkorsas av en huvudgata tillsammans med ett par mindre vägslingor. Vatten- och avloppsledningar samt elledningar och värme till husen ska planeras och dras fram. Förberedelser längs flyttvägen där husen ska transporteras har utförts.
– Elledningar ska lyftas och en andra rad praktiska åtgärder behöver utföras för att flytten ska ske på ett helt säkert sätt, säger Magnus Lindmark, projektledare på företaget Sweco.

LKAB har genomfört undersökningar av marken där det finns en mindre deponi för hushållsavfall som avslutades under 1950-talet.
– Vid markundersökningen hittades bland annat träavfall och tegel men även förorenad jord. Deponin har grävts bort och den förorenade jorden är körd till Gällivare kommuns deponi. Vi kan konstatera att människorna under 1950-talet inte gjorde sig av med saker i samma mängd och utsträckning som det görs idag, säger Lars-Gunnar Uusitalo, projektledare på LKAB Fastigheter.

 Det nya området Solbacken ska ha liknande karaktär som Bolagsområdet med utrymme mellan byggnaderna och så mycket som möjligt kvar av växtligheten. Flytten av kulturbyggnaderna kommer att ske i två omgångar. Ungefär hälften av byggnaderna flyttas den här hösten och resterande hösten 2017 och takten planeras att vara ett hus per dag. Det här innebär att Malmbergsleden och Mellanvägen tidvis kommer att vara avstängda för att bereda plats för den upp till 20 meter breda transporten.
Den 23 maj gav politikerna i kommunfullmäktige i Gällivare sitt positiva besked och 13 juni gav LKAB: styrelse klartecken. Hösten 2007 flyttades åtta enfamiljshus ägda av LKAB från Norrbottensvägen i Malmberget till Bäckåsen i Gällivare.