Flytten av kulturhusen väcker intresse

Juli 1, 2016
Röd kulturbyggnad
Ett av de kulturhus som ska flyttas från Malmberget till Koskullskulle.

Temakvällen i Malmberget med information om flytten av kulturhusen från Malmberget till Koskullskulle lockade intresserade ortsbor.

Under hösten planeras att det första av de 30 kulturhusen med 86 bostäder ska kunna flyttas. Byggnaderna som kommer att fortsätta att vara bostadshus ska placeras på Solbacken i Koskullskulle. Där har skogen avverkats och markarbeten kommer att påbörjas under den här sommaren.

Flytten sker i två etapper och samtliga byggnader ska vara flyttade och hela området inflyttat under hösten 2018 enligt de planer som gäller idag.

PDF-fil
PDF-fil
PDF-fil
PDF-fil
PDF-fil
PDF-fil