Förändringar på området Ön i Kiruna

Juli 5, 2016
Två personer i varselkläder
Malin Fors och Kent Nilsson Sarri på området Ön.

I samband med att den gamla vägen till Nikkaluokta stängdes i början av september så inleddes rivningsarbeten på området Ön i Kiruna. Nu pågår avveckling av Trafikverkets gamla omformarstation, cirka 50 skotergarage, ett fritidshus och fem bostadsfastigheter på det så kallade Myggtorpet.

Efter invigningen av den sju kilometer nya vägsträckningen till Nikkaluokta flyttades LKAB:s industristängsel närmare E10:an och omfattar nu stora delar av området som kallas Ön. Nu rivs de fastigheter som finns i området och den gamla bågskyttebanan rensas.

– Allt brännbart material flisas ned och återvinns och området saneras. Vi gör en selektiv rivning, vilket innebär att vi separerar plåt, isolering och allt annat som inte är brännbart, säger Kent Nilsson Sarri, byggledare LKAB.

Viss försäljning av materialet har ägt rum och parallellt med LKAB:s avvecklingsarbete har Trafikverket rivit bron på den gamla Nikkaluoktavägen.

– Vi vet att området nyttjats av många hundägare och motionärer, men vi vill påminna om att det inhängande området inte är tillåtet att ge sig in på, framförallt av säkerhetsskäl, säger Malin Fors, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare LKAB.

Den numer graffittismyckade omformastationen på ön ägdes av SJ från början som sedan blev Banverket och därefter Trafikverket. Den var i drift till år 2007 då den ersattes med nuvarande omformarstation, som idag ligger vid Råtsidalen. En omformarstation omvandlar elektricitet till den spänning och frekvens som loken använder sig av.

Alla byggnader beräknas vara rivna vid årsskiftet.