Fördjupade undersökningar av befintlig E10

Juni 28, 2018

Trafikverket har uppmärksammats på rörelser och en sättning kring befintlig E10 och gör därför tillsammans med LKAB fördjupade undersökningar av berget för att bedöma gruvbrytningens påverkan på vägen.

– LKAB:s bergmekaniker kommer att titta närmre på området nedanför nuvarande Bolagshotell, och även genomföra borrningar i området under sommaren, allt för att undersöka eventuella rörelser från gruvan, säger Joakim Björnström, avdelningschef för Samhällsomvandling, LKAB.

Mindre åtgärder som asfaltering kommer att göras för att hålla vägen i skick tills etapp 1 av nya E10 är klar hösten 2019.

– Hittills tyder inga undersökningar på att vi behöver stänga vägen tidigare än beräknat. Både vi på Trafikverket och LKAB gör undersökningar regelbundet och så länge vägen är öppen är den säker att köra på säger Simon Lövgren, projektledare på Trafikverket.