Forsbacken börjar ta form

Juli 1, 2017

Ny syns de första husen på Forsbacken i Gällivare.– Det som sker just nu är uppförande av betongstommar och grundläggningen av platta på mark, säger Tomas Lindgren, projektchef.

Totalt är det fyra punkthus med 62 lägenheter som ska byggas. Första huset ska stå klart för inflyttning under sommaren 2018. Sedan kommer inflyttning i de andra husen att ske successivt, varefter de blir klara, under samma år.

Punkthusen, som får fasader i tegel och trä, kommer att ligga naturskönt invid Vassaraälven i närheten av sjukhuset i Gällivare. Efter markarbetet i vintras tog grundläggningen av husen vid. På byggarbetsplatsen håller man nu på att gjuta plattor på marken, väggar och bjälklag, berättar Tomas, som brukar vara på platsen varannan vecka.

– Man har terrasserat upp marken för de här nya byggnaderna. Det är sluttande mark, och de kan inte stå i lutande backe. På den terrasseringen står de nya grunderna och på det första huset har väggarna börjat komma på plats.

– I övriga hus är det bara grundläggning och plattan på mark som pågår.

Tomas tror att Gällivareborna ser positivt på nybyggnationerna.

– Det händer mycket i Gällivare. De flesta tycker nog att det är bra att det skapas nya lägenheter.

När LKAB Fastigheter nu bygger lägenheter både i Repisvaara, på Forsbacken och på Genvägen, kommer hyresgästerna att ha större valmöjlighet att välja boenden i olika områden, berättar Tomas. Det kan vara Forsbackens lägenheter som ligger nära centrum i Gällivare, mer naturnära boende i Repisvaara eller lägenheter med byakänsla i Koskullskulle.

– Det ger en jättebra valmöjlighet till våra hyresgäster, säger Tomas.