Fossilfri rivning av Kirunas mellersta brandstation

Juni 23, 2021
Nu har rivningen av brandstationen på Värmeverksvägen satt igång. Foto: Kent Nilsson Sarri/LKAB

KIRUNA. Snart är Kiruna en före detta brandstation färre. Kring midsommar drar rivningen av brandstationen vid Värmeverksvägen igång på allvar.

– Just nu pågår omhändertagande av eventuellt farligt avfall och invändig selektivrivning, säger Mari Kuokkanen, projektledare vid LKAB:s samhällsomvandling i Kiruna.

Brandstationen på Värmeverksvägen byggdes i mitten av 90-talet och räknas som en relativt modern byggnad. Det förväntas därför inte finnas särskilt mycket farligt avfall, som till exempel asbest. Det kan dock finnas andra material som kräver särskild deponi, bland annat lysrör, och det är därför viktigt att det tas om hand på rätt sätt, både för människors säkerhet och för miljön.
– Vi inleder alltid med en miljö- och materialinventering efterföljt av sanering av farligt avfall. Efter det blir det en selektiv rivning där vi sorterar avfallet löpande under arbetets gång för att säkerställa att allt hanteras på rätt sätt, säger Kent Nilsson Sarri, byggledare vid LKAB:s samhällsomvandling i Kiruna.

Det sistnämnda är för övrigt också en mycket stark röd tråd i rivningen av brandstationen. Förutom att allt material sorteras så är man också extra uppmärksam på vad som kan återanvändas i olika former.
– Vi försöker tillvara inventarier och återvinna så mycket det går. Till exempel så har vår entreprenör tagit bland annat portar från brandstationen som ska återanvändas i en annan byggnad. Det är en win-win situation där materialen får fortsatt liv och kommer till användning samtidigt som det blir mindre deponerat avfall, säger Mari Kuokkanen.

När vi nu pratar miljö så går det givetvis inte att undvika att nämna att just det här projektet är mycket speciellt. Entreprenören, LTH Traktor AB, har fattat beslutet om att bli helt fossilfria. Brandstationen blir deras första projekt som de kör med fordon, både maskiner och personbilar, som helt drivs av det förnybara bränslet HVO100.
– Det känns riktigt kul att de satsar på det och hakar på vår strategi om fossilfrihet. Jag tycker att det är mycket positivt med en entreprenör som har ett bra miljötänk, säger Mari Kuokkanen.

Om man ska nämna något annat som kanske är i mindre skala men ändå en intressant detalj så är flaggorna som sätts upp på arbetsplatsen inte bara för dekoration. De hjälper nämligen till att enklare läsa av vindriktningen och därefter kunna planera arbetet för så lite miljömässiga störningar som möjligt.
¬– Det är viktigt att veta åt vilket håll vinden blåser så att vi kan hantera till exempel damning på ett sätt som säkerställer att vår verksamhet inte stör omgivningen alltför mycket, säger Kent Nilsson Sarri och tillägger att de även arbetar med vattenbegjutning för att hålla just damningen nere och andra insatser, som till exempel avspärrningar, för att minska risken att obehöriga tar sig in på området och riskerar att skada sig.

Enligt tidplanen beräknas byggnaden vara ett minne blott i augusti. Redan nu har alla inventarier som bedöms ha ett högre värde återanvänts på andra platser och det som är kvar ska främst användas som fyllnadsmassor vid återställningen av marken. Projektet kommer att fortlöpa under hela sommaren. Däremot kommer det att vara lite lugnare under juli månad då rivningsmaskinen kommer att stå under en viss tid. Arbetet sätter sedan igång på allvar igen under augusti och september, och hela projektet, inklusive markåterställning, beräknas vara klart kring mitten av oktober.
– Efter det kanske det blir lite lättare för alla att hålla reda på gamla och nya stationen, när den här halvgamla inte längre finns, säger Mari Kuokkanen.