Framtidens Gällivare börjar ta form

November 30, 2020

GÄLLIVARE/MALMBERGET. Samhällsomvandlingen i Malmberget och Gällivare har de senaste åren genomgått en intensiv fas. Nya bostadsområden har vuxit fram och flera nya kommunala verksamhetslokaler har invigts. Bilden av framtidens Gällivare börjar med andra ord att ta form.

2016 skrev LKAB avtal med Gällivare kommun om ersättning för kommunala byggnader som hamnade innanför påverkansområdet i Malmberget. Avtalet möjliggjorde byggandet av nya, moderna lokaler, däribland den nya gymnasieskolan, Kunskapshuset, och sporthallen, som bägge invigdes under månadsskiftet oktober-november, samt det nya multiaktivitetshuset som nu uppförs i centrala Gällivare.
¬– Vi på LKAB ser de nya verksamhetslokalerna som ett positivt tillskott i Gällivare. Vi tror att de kommer att bidra till ett attraktivt samhälle och att det är något positivt för oss som bor här, säger Peter Segerstedt, avdelningschef för samhällsomvandlingen i Gällivare och Malmberget.

Förutom de kommunala byggnaderna har LKAB även skrivit avtal med fastighetsägare motsvarande 80 procent av fastigheterna inom avvecklingsområdet. Av dessa fastigheter har 67 procent tömts och är rivna eller håller på att rivas. De senaste åren har det även byggts eller pågår byggnationer av 1350 ersättningsbostäder i Gällivare och Koskullskulle. Dessutom har husbyggnationerna på Bryggeribacken tagit fart och flera hus börjar nu fylla upp området, redan i somras flyttade de första husägarna in. Samtidigt växer ett nytt område fram på Västra Repisvaara, LKAB:s nästa stora område för ersättning av småhus/villor.
– Många av tomterna har en bra utsikt mot Dundret, och området har alla förutsättningar för att bli mycket fint när det står klart, säger Peter Segerstedt.

Under det gångna året startades även det första bostadsprojektet, kvarteret Hasseln, i centrala Gällivare upp. Det innefattar 60 lägenheter, med egen innergård, utsikt mot Dundret och eget parkeringsgarage. Projektet byggs som ersättning för lägenheter i TOP Bostäders bestånd, beräknad inflyttning 2021/2022. Samhällsomvandlingen har med andra ord kommit ganska långt, men det finns också en hel del kvar att göra.
– Vi hade önskat att fler bostäder var under produktion. Vi är beredda att starta nya projekt så snart vi får tillgång till byggbar mark, men det är tyvärr en bristvara för flerfamiljshus idag, säger Peter Segerstedt och tillägger att LKAB inom en snar framtid hoppas hitta en lösning för de hyreshusprojekt som är kvar att genomföra gällande de lägenheter som ska ersättas i Malmberget.

imagea4qsh.png