Framtidens Nuolajärvi – En Kombination av Bostäder, Kultur och Natur 

December 22, 2023

Nuolajärvi utvecklas till ett område där framtidens boende kombineras med kulturella inslag och harmonisk natur. Här bygger vi lägenheter åt Topbostäder, bevarar kulturhus och skapar grundstrukturen för ett nytt villaområde.

Lägenheterna som byggs åt Topbostäder

Ersättningen av Topbostäders bostadsbestånd från Malmberget går enligt plan. De nya husen har satts på plats och värmesystemet är snart igång. Detta markerar startskottet för inomhusarbetena. Förutom marken och garagen återstår byggandet av miljöhuset, som kommer att byggas av gymnasieskolan. 

”Att se husen resa sig på plats är en tydlig förändring från den tomma marken. Även om det är en spännande och viktig milstolpe, krävs mycket arbete innan allt är färdigt.” säger Andreas Larsson, byggledare och t.f. sektionschef för samhällsomvandlingen. 

Kulturhusen vid Nuolajärvi

De flyttade kulturhusen förbereds för renovering. De kommer att omvandlas till lägenheter, hyrbara småhus, samlingslokaler och lokaler med möjlighet till verksamhet. Utvändigt bevaras det äldre kulturvärdet, medan interiören renoveras till modern standard. 

”Detta projekt är en respektfull kombination av att behålla historisk karaktär och samtidigt anpassa sig till nutida behov. Vi tror att den renoverade kulturmiljön kommer att vara en pärla för både boende och besökare.” Säger Andreas Larsson. 

Infrastruktur för småhustomter

Under de senaste veckorna har vi även färdigställt vägarna och avloppssystemet för Nuolajärvi-området som är avsett för småhustomter. Vi förväntar oss att överlämna infrastrukturen till kommunen inom en snar framtid. 

Projekten i Nuolajärvi sträcker sig bortom byggandet av hus och renovering av kulturhus. Det är ett område som erbjuder fantastiska möjligheter till vattenaktiviteter, fiske, friluftsliv och motionsspår. Vi ser fram emot att se området utvecklas till en mångsidig och levande del av Gällivare.