Gällivare är på gång

Oktober 16, 2017
Vita hus på nybyggt område
På Repisvaara är utsikten milsvid och det är nära till skidspår och strövområden. Fotograf: Mauritz Magnusson

Många och stora byggprojekt är på gång i Gällivare. Det råder en riktig byggrusch i samhällena. Det grävs och det schaktas. I centrala Gällivare öppnar sig en stor grop som ska bli underjordiskt garage under den nya skolbyggnaden, Kunskapens hus.

De närmaste åren byggs fler än 1 000 bostäder i Gällivare och Koskullskulle. Bostäderna är direkta ersättningar för dem som påverkas av gruvbrytningen. Förutom bostäder tillkommer olika allmänna anläggningar som ska ersättas.
– Vi har tagit flera stora steg i byggandet av bostäder på Repisvaara. Markarbetena är i full gång på norra området. Repisvaara ska få en varierad bebyggelse på det stora området längst norrut. Det blir mindre och större hus, bostadsrätter och hyresrätter med ett omväxlande utbud, säger Dan Johansson, ansvarig för samhällsomvandlingen i Malmberget på LKAB.

Gällivare utvecklas på flera håll

Högst upp på toppen av Repisvaara byggs småhus. I flera av villorna har familjer flyttat in. Nya hus tillkommer hela tiden. På Repisvaara är utsikten milsvid och det är nära till skidspår och strövområden. På norra området är hittills planerat för cirka 450 bostäder enligt den beslutade detaljplanen.
Områdena bebyggs i olika etapper, för att orsaka så lite störningar som möjligt när människorna börjar flytta in. Fjärrvärme ska ledas upp på berget. Inom kort startar arbetet med detta.

 

Vid Vassaraälven bredvid sjukhuset byggs tre större femvåningshus. Ett par av dessa har börjat resas. Där, på Forsgatan byggs cirka 100 nya bostäder som ersättning för dem som försvinner i Malmberget. Kvarteret Dansaren som LKAB bygger för TOP-bostäder med 22 lägenheter är snart klart för inflyttning.

I Koskullskulle har andra etappen med att flytta kulturbyggnader med bostäder nyligen avslutats för i år. Nu har totalt 25 hus flyttats till Solbacken tillsammans med ett antal förråd. De första inflyttningarna kommer att ske i de hus som flyttades förra sommaren. Vid årsskiftet är det tänkt att hyresgästerna kan flytta in. Under året har husen renoverats och nyligen har arbetet med utemiljön skett. Gröna gräsmattor har rullats ut. Lekplats ska iordningställas, samt servicehus och motorvärmarplatser anslutas. Totalt flyttas 30 kulturbyggnader med 86 bostäder från Malmberget.