Gamla Bolagshotellet i Kiruna rivet

Maj 7, 2019
Det gamla Bolagshotellet i Kiruna har nu jämnats med marken.

Under våren har rivningsarbetet av LKAB:s Bolagshotell i Kiruna pågått. Samtidigt, vid Luossavaaras ände, är förberedelserna igång inför det nya hotellet. Utifrån 1925 års ritningar ska det klassiska Bolagshotellet återuppföras.

Det var med sorg i hjärtat som LKAB meddelade att Bolagshotellet i Kiruna måste rivas. Att flytta byggnaden till en ny plats skulle visa sig bli omöjligt då dokumentationsunderlaget, i relation till byggnadens konstruktion, var bristfällig. I december 2018 tog LKAB:s styrelse beslut om att uppföra ett nytt Bolagshotell med byggstart 2019. Den nya hotellbyggnaden, som placeras vid foten av Luossavaara, ersätter det nuvarande Bolagshotellet.
– Vi vill bevara känslan från det tidigare hotellet och tillföra de möjligheter som dagens teknik innebär. Vi kommer att utgå ifrån 1925 års ritningar, innan de många tillbyggnaderna tillkom. Bolagshotellet har varit ett landmärke för Kirunaborna och samtidigt en aktiv och mycket betydelsefull del av LKAB:s verksamhet under nästan 120 år. Det arvet vill vi att den nya byggnaden ska överta, säger Tjabba Nordanfjäll, senior projektledare på LKAB:s samhällsomvandlingsenhet.

Tjabba Nordanfjäll, senior projektledare på LKAB:s samhällsomvandlingsenhet.

Rivningarna av det gamla Bolagshotellet har gått enligt tidplan.
– Vi har genomfört sanering av farligt avfall såsom asbest och tungmetaller. Vi har monterat ned en del kulturvärden som sparas, bland annat den öppna spisen, och genomfört selektiv rivning i form av installationer, ytskikt med mera, säger Mari Kuokkanen, projektledare inom samhällsomvandlingen på LKAB.
I mars och april har all tung rivning, det vill säga rivning av fasader samt stomme, genomförts. Allt material sorteras och återvinns, och därefter ska marken återställas. Den återställda marken kommer att förvandlas till en parkyta, vilket sker under sommaren och till hösten ska området vara klart.
– Nu när byggnaden har rivits kan vi konstatera att det var ett korrekt beslut. De risker vi såg under flyttprocessen var stora avseende både materiella och personella skador. Nu visade det sig att vi hade rätt, säger Tjabba Nordanfjäll.

Förberedelserna av marken på Luossavaaraområdet och på Lotten Erikssons gata 24, uppkallad efter Bolagshotellets första föreståndarinna, kommer att påbörjas under hösten 2019. Planen är att det nya hotellet ska vara klart för möblering och inflyttning i september 2021. LKAB och Peab ska nu starta den första fasen i en samverkansentreprenad.