Grunden lagd – nu kan det byggas

Juli 10, 2017

Grunden är lagd för samhällsomvandlingarna. Det nya stadshuset i Kiruna blir klart nästa höst. Runtomkring växer de nya centrumkvarteren fram. Klocktornet har fått sitt fundament framför stadshuset för att senare kunna ringa in flytten. På Repisvaara i Gällivare byggs det så det knakar.

Den viktigaste grundstenen i Kiruna är den kommunala byggtidplanen.

– Nu kan bygget av centrumkvarteren och de kommunala verksamhetslokalerna komma igång. Det är viktigt att Kiruna kommun som ansvarig för nya centrum visar vägen med stora och tunga byggen, säger Stefan Hämäläinen, direktör för LKAB:s samhällsomvandlingar.

Byggtidplanen är synkad med LKAB:s behov av att omvandla tidigare bostadsområden till gruvstadspark och industriområde.

– Kommunens byggtidplan, våra tidplaner för köp och flytt samt tidpunkterna för när detaljplanerna ska tas är helt avgörande för LKAB:s fortsatta gruvbrytning. Om inte allt det här hänger ihop så stannar vår verksamhet av, säger han.

Stefan Hämäläinen

I LKAB:s preciserade tidplan för Kiruna har de nya centrumkvarteren fått mer tid. Samtidigt avvecklas flera bostadsområden snabbare. Därför måste mark- och planbeslut för nya bostadsområden komma snabbt. LKAB jobbar tillsammans med båda kommunerna för att ta fram en långsiktig och hållbar strategi för samhällsomvandlingarna till år 2035.

– Förutsättningarna för en sådan strategi har aldrig varit bättre än nu. I Gällivare finns beslutade planer på 1 000 nya bostäder. Där ligger vi ungefär ett år före i utveckling jämfört med Kiruna. Nu är det viktigt och brådskande att byggandet kommer igång även i Kiruna. Vi och alla andra aktörer måste ha tillgång till byggbar mark, områdesplaner och detaljplaner så att bostadsbyggandet kan öka i takt med gruvans produktion som så många är helt beroende av, säger Stefan Hämäläinen.

Han betonar att LKAB och alla som har intresse av att bygga behöver 5–10 års framförhållning i områden som berörs av LKAB:s gruvbrytning.

– Det är nödvändigt för att gruvproduktionen i världens största underjordsgruvor för järnmalm ska kunna fortsätta. Det ställer krav på att kommunerna också har lång framförhållning i utvecklingsområdena, säger Stefan Hämäläinen.

LKAB bygger upp nya bostäder och lokaler som ersättning för de sakägare som berörs. Nya hus erbjuds fastighetsägare, oavsett om det är en villa, ett hyreshus eller ett hus med både hyresrätter och kommersiella lokaler. I Malmberget har omkring 70 procent av villaägarna valt ett nytt hus. Principen med att ersätta funktioner fungerar.

– Det är bättre för samhället om pengar som LKAB betalar ut går till nyproduktion. De som väljer ett nytt hus visar stor framtidstro. Vi i LKAB ser helst att fastighetsägarna väljer en funktionsersättning. Vi behöver levande och attraktiva samhällen. Här har vi gemensamma intressen och mål med kommunerna och invånarna, säger Stefan Hämäläinen.

Ägare till hyreshus och fastigheter får samma erbjudande, såväl privata fastighetsägare som kommunala bostadsbolag. Kommunernas bostadsstiftelser har valt att få nya flerfamiljshus uppbyggda.

– Vi har flera byggplaner för Kirunabostäder och Topbostäder i Gällivare på gång. I Gällivare bygger vi just nu ett punkthus i kvarteret Dansaren.

Det blir klart i år, och då överlämnar vi huset till Topbostäder som ersättning för hyresrätter som måste rivas i Malmberget, säger han. Vi ser nu att det går att bygga kostnadseffektivt genom professionella upphandlingar och rätt ställda krav. Det gynnar inte bara LKAB utan också dem som i slutändan ska bo i lägenheterna.

För bostadsrätter får delägarna, de boende, ekonomisk ersättning. Nu har framförallt Riksbyggen startat byggprojekt för nya bostadsrätter i Kiruna. De bygger 47 lägenheter på Luossavaara och har planer på 250 lägenheter totalt på båda orterna.

– Samarbetet med Riksbyggen visar hur vi jobbar för att få fler aktörer att komma in i Malmfälten för att bygga och förvalta. Det skapar större mångfald och innebär att vi som gruvbolag inte behöver öka vårt fastighetsägande, säger Stefan Hämäläinen.

LKAB erbjuder alla näringsidkare en ny lokal. En diskussion förs alltid med verksamheten om ny lokalisering. För att få igång byggandet har LKAB åtagit sig att bygga två av de nya centrumkvarteren.

– Vi hoppas givetvis att få många fler efterföljare som vill satsa och bygga i Kirunas nya centrum. Ansvarsfördelningen är att LKAB betalar för avvecklingen och kommunen ansvarar för nya områden och planer. Framtiden skapar vi tillsammans, säger Stefan Hämäläinen.