Gula raden på ny adress

Oktober 28, 2021
Att flytta en gammal byggnad är en utmaning som kräver samordning. Nu står Gula raden på sin nya plats, 13 lägenheter fördelade på tre hus. FOTO: Björn Lindgren/Berggren&Bergman

KIRUNA. Gula raden, en kulturhistorisk värdefull bebyggelse, har landat på ny adress. I oktober 2019 gick flytten. Nu har nycklarna lämnats över till de första hyresgästerna och som värd står LKAB Fastigheter.

Gula raden uppfördes kring år 1900 och klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse. I oktober 2019 gick flytten till nya Kiruna centrum. Idag, två år senare, har samtliga lägenheter renoverats med omsorg för att bevara sitt ursprungliga utseende och står nu inflyttningsklara.
– Två hyresgäster har redan flyttat in och vi hoppas att fler snart gör sig hemmastadda i de fina husen. Just nu pågår lägenhetsvisningar för de hyresgäster som senast har bott i Gula raden och som tidigare uttryckt önskemål om att få flytta tillbaka, säger Nina Lundgren, marknadschef på LKAB Fastigheter.
Gula raden består av 13 lägenheter fördelade på tre hus.
– Vi har renoverat in- och utvändiga ytor, men inte förändrat planlösningarna. Vi har satt nya golv samt målat tak och tapetserat eller målat väggarna. Köksinredningen har vi sparat men målat om, säger Henrik Blom, byggledare.

Att flytta en gammal byggnad är en utmaning som kräver samordning. LKAB har exempelvis inte alla ritningar över de gamla byggnaderna.
– Det är olika arbetslag som har byggt dem, vilket har visat sig då de har lite olika konstruktioner. Utmaningen med denna flytt var det faktum att husen hade små delkällare före flytten. Nu har de nya fullstora källare, och vi har fått plats med alla funktioner på de små tomterna. Husen stod uppallade när nya källarytterväggar byggdes under huset. Det fanns inte mycket plats för formar, armering och gjutning men det gick att lösa med hjälp av samordning och planering, säger Henrik Blom.

Alla lägenheter har fått varsin carport och strax intill finns ett miljöhus. Utifrån ett kulturperspektiv har en sakkunnig inom kulturvärden anlitats för att se över val av fönster, dörrar och handtag.
– Vi har fått hjälp med att se över bygglov och att vi uppfyller samhällets lagar och krav gällande kulturvärden, säger Mari Kuokkanen.
Alla balkonger och entréer har byggts om på nytt. Snickarfirman har utgått ifrån gamla fotografier för att få det så likt som möjligt.
-Det är ett stort samverkansprojekt tillsammans med entreprenörer och konsulter. Yrkeserfarenhet och mycket eget ansvar har präglat flytten och ombyggnationerna. Det hade inte gått utan alla som har varit delaktiga, säger Mari Kuokkanen.

Och nu får alltså de gamla lägenheterna nytt liv igen. Denna gång med utsikt över nya Kiruna centrum och med Länsmansbostaden, en annan kulturhistorisk byggnad, som närmsta granne.

Text: JOHANNA FOGMAN