Här rullar gruvstäderna

November 7, 2017
Ett hus ska transporteras på trailer till sin nya adress

Hus på hjul är ingen ovanlig syn i Malmfälten. Hela sju byggnader har flyttats från Malmberget till Koskullskulle under sommaren. I Kiruna har Länsmansbostaden precis fått sin nya adress.

Samhällsomvandlingen är högst påtaglig på LKAB:s verksamhetsorter.
– Det händer otroligt mycket inom ramen för samhällsomvandlingen i Gällivare kommun. Det mest häpnadsväckande är så klart flytten av kulturbyggnaderna. Det finns ett stort intresse för det, inte bara från lokalbefolkningens sida utan också ett stort medialt intresse, nationellt och internationellt, säger Maritha Mossberg, kommunikatör på LKAB i Malmberget.

Liksom i Malmberget märks förändringarna i Kiruna. Stadsbilden har förändrats rejält under sommarmånaderna där avveckling och kulturhusflyttar avlöst varandra.
– Under våren flyttades tre bläckhornshus och den så kallade Arbetarbostaden B5. Under juli månad hade vi ett litet uppehåll innan det blev dags för den hittills största byggnaden, den 280 ton tunga Ingenjörsvillan, att flytta, säger Tjabba Nordanfjäll, ansvarig för flytten av kulturbyggnaderna vid LKAB i Kiruna.

I Kiruna har totalt sex kulturbyggnader flyttats till LKAB:s utvecklingsområde vid foten av berget Luossavaara. Länsmansbostaden har flyttats till den nya stadskärnan, öster om nuvarande centrum.
– Flytten av husen har hittills gått enligt plan men varje flytt är självklart helt unik. Man vänjer nog sig aldrig för det är onekligen en upplevelse utöver det vanliga, att få vara med och flytta byggnader. I Ingenjörsvillans fall var utmaningen att få till tyngdpunkten eftersom det finns två stora murstockar inne i huset. Dessutom var transporten över broarna tvungen att anpassas så att all vikt inte hamnade på de främre hjulen, säger Tjabba Nordanfjäll.

I Malmberget är samhällsomvandlingen än mer påtaglig, 25 byggnader har sedan hösten 2016 bytt adress. Under sommaren och hösten 2017 har elva byggnader flyttas från Malmberget till LKAB:s utvecklingsområde på Solbacken i Koskullskulle.
– Totalt flyttas 30 kulturbyggnader under tre år i Malmberget, byggda mellan slutet av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet. Det är sammanlagt 86 bostäder som får nya eller nygamla hyresgäster, säger Maritha Mossberg.

En av kronjuvelerna, det 98 år gamla Höijershuset, har fått ta plats alldeles vid infarten till det nya bostadsområdet. Byggnaderna på Solbacken vittnar om en svunnen tid där mångfalden och livet mellan byggnaderna står i centrum. På bostadsområdet är hus från olika tidsepoker representerade som alla berättar en historia om Malmberget.
– För att gruvan ska kunna överleva måste mer mark tas i anspråk ovan jord. Med andra ord är samhällsomvandlingen nödvändig för fortsatt gruvbrytning. Däremot måste samhällsomvandlingen genomföras så att kulturen, minnena och historierna följer med när vi förändrar samhället. Det är möjligt genom att flytta kulturbyggnaderna, säger Maritha Mossberg.

Sommarens husflytt i Malmberget inleddes den 26 juli och pågick till sista veckan i september. – Nyligen transporterades årets sista fyra hus den sju kilometer långa vägen till sin nya plats, säger Maritha Mossberg. Runt årsskiftet kommer de fjorton husen som flyttades hösten 2016 att vara inflyttningsklara.