Hermelinsstollen har flyttat in på Solbacken

December 19, 2019
Hermelinsstollen på sin nya plats på området Solbacken i Koskullskulle.

Hermelinsstollen, som är en utfraktsort för malm från Hermelinsgruvan, byggdes 1901. Den låg tidigare på området Hermelin i Malmberget, intill Gruvmuseet på Puoitakvägen. Nu har Hermelinsstollen fått en ny placering och flyttat in på Solbacken i Koskullskulle.

Stollen har en front av trä med en detaljrik utformning och var på sin ursprungliga plats placerad mot berget. Den har även behandlats i kulturmiljöanalysen och klassades ha en symbolisk betydelse för verksamheten och beslut togs om att stollen skulle flyttas.

Nu står alltså Hermelinsstollen på Solbacken, på samma område som de flesta andra kulturbyggnader som LKAB flyttat från Malmberget.