Information till företagare i Kiruna centrum

November 16, 2016

Dialogen med företag, organisationer och myndigheter som måste flytta från nuvarande centrum har skärpts. Alla måste vara med på resan för att en samlad flytt till Kirunas nya centrum ska bli verklighet inom några år.

Det var bra uppslutning och engagemang när LKAB, Kiruna kommun och Kiruna Bostäder AB bjöd in till informationsträff för de verksamhetsutövare som måste flytta från nuvarande centrum. Therese Lindroth från LKAB förklarade hur LKAB ersätter de som påverkas av en flytt. Alla får erbjudande om ny lokal, trappning av hyran i upp till fem år, samt att LKAB betalar resultatbortfallet och omlokaliseringskostnaderna.

– Kul att så många kom och att engagemanget under denna träff var på topp bland mötesdeltagarna. Det finns onekligen ett behov av att träffas och prata om samhällsomvandlingen, säger Therese Lindroth, ansvarig för omlokalisering av näringsverksamheter på LKAB i Kiruna.

Kiruna kommun och Kiruna Bostäder presenterade de 10 kvarteren i nya centrum och en skiss över kommande handelsgata som planeras innehålla två gallerior samt butiker direkt mot gatan. Ett volymhandelsområde planeras även in i anknytning till handelsgatan. Utformningen av nya centrum skapar goda förutsättningar för handlarna till bättre kundflöden i förhållande till nuvarande centrumkärna där handeln är utspridd.