Kiruna kyrka flyttas redan 2025

Juli 11, 2022
Illustration över Nya Kiruna centrum
Kyrkans nya placering efter flytten till nya centrum.

Vägsträckan för Kiruna kyrka och andra kulturbyggnader är nu bestämd och flytten tidigarelagd till 2025. Lombololeden blir huvudsträckan vilket innebär att vägen måste breddas.

Vi har tidigare berättat att kyrkan som är 40 meter bred, 40 meter lång och väger 600 ton samt klocktornet ska flyttas i sin helhet.

Nu har vi arbetat med tidplanen och vår plan är att flytta kyrkan och klocktornet under barmarksperioden år 2025 och inte 2026 som tidigare har meddelats.

Nu kan vi även berätta att den enda möjliga flyttvägen är att flytta kyrkan från nuvarande plats, via Gruvvägen, Hjalmar Lundbohmsvägen, Silverbrandsgatan, Lombololeden och Österleden in till den nya platsen.

Flyttväg Kiruna kyrka och kulturbyggnader.PNG

Den planerade flyttvägen efter Lombololeden.

Då kyrkan kräver en relativt bred flyttkorridor utmed flyttvägen är det bra att vi flyttar den så tidigt som möjligt.

– Vi vill inte låsa upp ytor i Kiruna nya centrum under en längre tid utan vill kunna bygga bland annat bostäder enligt plan, säger Joel Ahlquist, projektledare på LKAB.
Den gamla järnvägsviadukten vid Lombia måste rivas.

– I övrigt kommer vi bredda upp vägen hela sträckan och sedan återställa vägen i överenskommelse med Kiruna kommun och Trafikverket.

LKAB kommer även flytta kvarvarande 21 kulturhistoriskt värdefulla hus efter samma flyttväg.
– Av samma anledning så vill vi göra plats för att utveckla gruvstadsparken i gamla Kiruna, säger Joel Ahlquist.

Lena Tjärnberg_foto Olle Thoors.jpg

Lena Tjärnberg. Foto: Olle Thoors. 

Lena Tjärnberg, kyrkoherde i Kiruna pastorat, kontraktsprost i norra Norrbotten, säger, att det i all förändring finns det något gott och så även i flytten av en älskad kyrka.

– Det finaste och största är att Kiruna kyrka får följa med till den nya stadskärnan och att den kommer att fortsätta att finnas där för alla våra församlingsbor, både för de som bor här och de som kommer på besök.

– Kyrkan kommer att fortsätta att vara en centralpunkt för Kirunaborna i livets alla skeden och det är det allra viktigaste för mig som kyrkoherde, säger Lena Tjärnberg.