Kirunabor får ta med minne från gamla stadshuset

April 15, 2019
Kvinna i varselkläder håller i tegelsten framför Kiruna stadshus.
Projektledaren Mari Kuokkanen visar en tegelsten från gamla stadshusets fasad.

Snart startar den så kallade tunga rivningen av det gamla stadshusets fasad i Kiruna. Listan på byggnadsdetaljer som tagits tillvara är lång. Dessutom kommer Kirunaborna att kunna ta med sig varsin tegelsten som minne av den speciella byggnaden.

Det omfattande arbetet med att montera ner kulturvärden invändigt har avslutats. Den legendariska talarstolen på huvudtrappan, räckena i träslaget oregon pine, den öppna spisen, mönstermurat tegel och väggpaneler i päronträ är bara några av punkterna på den långa listan av inredningsdetaljer och material som kommer att få nytt liv på andra platser.
– Arbetet har gått mycket bra, det har krävt noggrann planering och att vi valt rätt metoder. Som alltid går säkerheten först. När sanering och selektiv rivning invändigt är avslutad kan vi börja den tunga rivningen, säger projektledaren Mari Kuokkanen.

Dagens krav vid rivningar är omfattande, till exempel för hur material ska sorteras och återvinnas. Ingenting får blandas huller om buller. I LKAB:s rivningsprojekt som utförs av LTH traktor ligger återvinningsgraden runt 98 procent. Att så mycket dessutom återbrukas, alltså tas tillvara för att användas i andra byggnationer, är mycket ovanligt och sker inte någonstans i samma omfattning som för Kirunas gamla stadshus.

– Vi har hela tiden haft tanken att Kirunaborna skulle få ta med sig varsin tegelsten när den yttre tungrivningen har inletts, det gällde bara att hitta ett sätt att hantera det på som blir både praktiskt och säkert. Det är ju uppenbart hur mycket den här byggnaden betyder för många i samhället, och vi vill gärna att man ska få ett konkret minne att ha hemma i bokhyllan om man önskar, säger Mari Kuokkanen.

Den som önskar kommer att kunna hämta en minnestegelsten på en plats vid den gamla parkeringen för Hjalmar Lundbohmsgården i Gruvstadsparken från och med slutet av maj. Mer information om det kommer senare.