Klocktornet flyttas i sommar

Maj 18, 2017

Ställningsmontaget runt Kirunas klocktorn är på plats och konstruktionen är besiktad. Nu ska vissa delar repareras innan sommarens flytt i månadsskiftet juli – augusti.

Klocktornet flyttas på uppdrag av LKAB som finansierar flytten. Stora utredningar har pågått för att komma fram till hur det ska gå till. Slutsatsen är att klocktornet monteras ned bit för bit för att sedan monteras upp på den nya platsen. Efter ställningsmontaget de senaste veckorna har det varit möjligt att göra en ordentlig besiktning av tornets skick.

– Anledningen till att vi påbörjade flytten av klockan redan nu var att vi var osäkra på tornets tillstånd då vi inte kunnat göra en ordentlig besiktning tidigare, säger Johan Mäkitaavola, projektledare LKAB.

Nedmonteringen föregås av omfattande konstruktionskontroller där tornets status har kontrolleras. I samband med besiktningen har det konstateras att vissa delar är sämre än vad man förväntat sig. Det är framförallt den konstnärliga utsmyckningen som behöver restaureras och repareras.

– För att säkerställa lyften tvingas vi nu göra ett mer omfattande arbete, med framför allt den konstnärliga utsmyckningen, innan vi kan påbörja demontaget, säger Mats Helin, projektchef vid LTH Traktor AB.

När reparationerna är klara demonteras tornets klockor och urverk varefter tornstrukturen demonteras och lyfts ned i sex delar för vidare transport och uppmontering på sin nya plats.

– Det är ett hedersuppdrag som vi är mycket stolta över att få vara en del av, att omvandla Kirunas stadsbild. Samtidigt är det ett komplext projekt där säkerheten för såväl omgivningen som klocktornet är den röda tråden, säger Mats Helin.

Slutbesiktning av tornet, på plats vid nya stadshuset äger rum i höst.