Kommande rivningsarbeten i östra Malmberget

September 2, 2020

Under september månad, från och med vecka 37, påbörjas arbeten inför rivning av delar av östra Malmberget.

Rivningen kommer att ske i etapper och påbörjas kvartersvis norr om Bergmansgatan. Viss selektiv rivning kommer även att ske söder om Bergmansgatan varpå byggstaket kommer att sättas upp runt redan tömda kvarter.

Framkomligheten på Sveavägen, Österlånggatan samt Kaptensvägen kommer att påverkas av arbetena.

Kontaktperson: Susanne Svalqvist, projektledare Samhällsomvandlingen LKAB 
Tel: 0970- 761 89
E-post: susanne.svalqvist@lkab.com