Kvarter 7-9 mer än bara handel

Juni 10, 2022
Byggarbetsplats i nya Kiruna centrum
Företag som flyttar med till nya centrum är en viktig del av mixen av handel, verksamheter och bostäder. Här galleria 7 i nya centrum.

Förutom tre gallerior som namngetts efter kvarteren de är belägna i bygger LKAB även bostäder, och inte minst kontor i nya centrum.

Det finns flertalet kontorsverksamheter inom gruvans påverkansområde som kommer att behöva ersättningslokaler. I uthyrningsprocessen av kontor i nya Kiruna centrum är verksamheter som idag hyr lokal inom gruvans påverkansområde prioriterade.
– Generellt är det inte enmanskontor, utan i olika storlekar för arbetsplatser mellan fem och 20 anställda, säger Satu Koivuniemi, projektledare på LKAB.

– Vi omlokaliserar kontorshyresgäster från påverkansområdet till nya Kiruna centrum men även till andra lokaliseringar så som Rymdhuset, där det är Kiruna Näringsfastigheter, dotterbolag till Kirunabostäder AB, som är hyresvärd. Det finns kontorsverksamheter som ska ha centrumnära läge, och andra som hellre ser sin verksamhet på ett industriområde, säger Satu Koivuniemi.

Ett pussel

Tanken bakom hur företag, bostäder och handel har förlagts har varit att få en blandad miljö och mix av verksamheterna. Förutsättningarna i uthyrningsprocessen av kontor förändras konstant.

– Det är ett ständigt pussel. Under pandemin var det många som tvingades krympa sin verksamhet och därför ville ha mindre yta än planerat. I vissa fall ändrades även det, och att de nu behöver större lokaler, säger Satu Koivuniemi.

I nya Kiruna centrum byggs det hittills kontorslokaler i kvarter 1, 3, 4, 6, 8, 9 och 10. Första kontorshyresgästerna har nu flyttat in i kvarter 1, Sparbanken Nord och Trafikverket. I kvarter 9 flyttar de första tre kontorsverksamheterna in under oktober 2022.